Řeč je o rekonstrukci hlavního tahu na Poděbrady od Hilmarova náměstí, přes Husovu ulici směrem k Budčevsi. A dále jde o opravu komunikace od křižovatky na Mlýnec jižně od Kopidlna, do jehož katastru tato osada spadá, až po hranici jičínského okresu. První zmíněnou investici podnikne Ředitelství silnic a dálnic, druhou Královéhradecký kraj. Kopidlenská radnice zaplatí pouze úpravu obrubníků.

Řidiči i obyvatelé Husovy ulice se musí připravit na komplikace. Na silnici budou od června do srpna probíhat intenzivní práce. Tah bude průjezdný vždy jen jedním pruhem. „Dotčený úsek silnice bude průjezdný po polovinách vozovky," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Investor dosud nemá vybraného zhotovitele. Délka opraveného úseku bude asi jeden kilometr, dojde k celoplošnému odfrézování do hloubky deseti centimetrů.
Oprava silnice na Mlýnec začne v polovině května a potrvá do poloviny července. „Silnice bude uzavřena ve třech etapách. Od křižovatky po obec Mlýnec, samostatně průtah obcí Mlýnec a od ní po hranice okresu. Přesné termíny budou známé až po jednání se silničním správním orgánem, kterým je odbor dopravy Městského úřadu Jičín," uvedla krajská mluvčí Martina Götzová.

Rozsah krajské investice je pět kilometrů. Náklady přesahují 25 milionů korun a kraj plánuje čerpat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Pro obyvatele Husovy ulice a Mlýnce to může být nepříjemné. Samozřejmě je tam ta příznivá vidina nových komunikací, které opravu již potřebují," uvedla starostka Hana Masáková. Kopidlenská radnice veřejnost hodlá informovat pomocí letáků.