„Drobné opravy proběhly prakticky na všech základních a mateřských školách zřizovaných městem,“ potvrdil mluvčí města Jan Jireš. Někde byly na programu větší práce, než jen každoroční malování. Před několika lety praskl hydrant v Základní škole Železnická, havárie si vybrala velkou daň na podlaze v šatnách. Městu se povedlo prostory uvést do provozuschopného stavu, aby však bylo vyplaceno pojistné plnění, bylo třeba poničenou podlahu opravit. Když práce začaly, vyvstal problém. Havarijní stav páteřní kanalizace se ukázal v celé své děsivé kráse. Staré potrubí se na několika místech doslova rozpadlo. Bylo nutné provést hlubší zemní práce a kanalizaci zcela vyměnit. Práce, které se měly omezit na interiér šaten, bylo nezbytné vyvést i před hlavní vchod. Celkové náklady přesáhly dva miliony korun. Dále se v létě podařilo dokončit několik let trvající práce na modernizaci budovy Základní a Praktické školy v Soudné.

Výsledek si můžete prohlédnout v pátek od 10 hodin na dni otevřených dveří. U ZŠ Poděbradova právě finišují práce na opravě běžeckého oválu. Stavební úpravy se nevyhnuly ani školkám. MŠ U Kina a MŠ Fügnerova byly napojeny na centrální zdroj tepla a byla provedena rekonstrukce rozvodů do místností