Po diskusi plné emocí odhlasovali, že oprava započne a že v prostoru bude stát Valdštejnův vědeckotechnický park. Jičín se tak pustí do jedné z největších a nejobtížnějších rekonstrukcí poslední doby. Protože původní projekt opravy jezuitské koleje se pro rozpočet města ukázal být příliš drahý, architekti vypracovali nový návrh, který sice nezahrnuje opravu celého bloku, ale je přibližně o sto milionů korun levnější. Zastupitelé rozhodovali právě o této změně v návrhu.

Přívrženci i odpůrci rekonstrukce si byli vědomi, že v případě neschválení této změny by Jičín neměl prostředky na zaplacení původního návrhu a jezuitská kolej by dál chátrala. „Byl by to konec celého projektu, celé dosavadní snahy," řekl zastupitel Luděk Havel (za Sdružení pro Jičín).

Rizika tu jsou
Zastupitelé, a to včetně některých příznivců, varovali před mnohými riziky přestavby. „Budu hlasovat proti. Rizik je v projektu příliš mnoho. Opravené prostory budou k dispozici až za třináct let. Po takovou dobu bude město udržovat náklady, jejichž výši neznáme," uvedl zastupitel Martin Puš (za ODS).
„Největším rizikem je tu leda nevole a přelétavost zastupitelstva. Projekt podpořím," kontroval Miloš Starý (rovněž za ODS).

Projekt bude stát přibližně 251 milionů korun. Tři čtvrtiny z této částky budou uhrazeny dotacemi od CzechInvestu. Přestože odpůrci varovali před přijetím takto vysokého příspěvku, návrh byl jedenácti hlasy přijat.

Martin Puš, zastupitel:
„Budu hlasovat proti. Rizik je v projektu příliš mnoho. Opravené prostory budou k dispozici až za třináct let. Po takovou dobu bude město udržovat náklady, jejichž výši neznáme."