V současné době působí jako odborný konzultant v oboru mikrobiologie ve velké ekologické společnosti EMPLA AG v Hradci Králové.

Vydaná kniha se zejména zabývá komplexní a různorodou činností mikrobů v přírodních podmínkách. Život mikrobů je naprosto překvapivý a přímo neuvěřitelný. Jejich činností se uskutečňuje mnoho důležitých chemických a fyziologických reakcí v přírodním prostředí. Zejména je možné např. jmenovat koloběhy a přeměny důležitých chemických prvků a jejich sloučenin, ale i mnohé další události. Mikroby jsou schopné rozkládat prakticky všechny přirozené sloučeniny, ale také i mnohé jedovaté látky (zejména nejrůznější pesticidy), které se dostaly do půdy nebo vody činností samotného člověka. Je obecně již dlouho známé, že určité mikroby způsobují mnohé nemoci, ale na druhé straně zase existuje daleko větší počet rodů a druhů mikrobů vykazujících velmi příznivé působení na rostliny, živočichy, ale i sinice a řasy, neboť rostlinným organismům současně poskytují nezbytné živiny pro jejich životní funkce. Prvními organismy na Zemi byly právě mikroby, na které potom bezprostředně navazoval vývoj všech dalších organismů. Nechce se tomu vůbec věřit, ale je spolehlivě prokázáno, že bez těchto mikrobů by postupně zanikly jak všechny živé organismy na Zemi, tak v poslední etapě i samotný člověk. Kniha obsahuje mnoho naprosto jedinečných a podstatných zajímavostí ze života mikrobů, které si normálně vůbec neuvědomujeme.

Publikace bude užitečná pro učitele základních a středních škol, rovněž pro studenty příslušných oborů, pracovníky nejrůznějších ekologických, mikrobiologických a zemědělských laboratoří a ústavů, ale zejména pro všechny čtenáře, kteří chtějí nahlédnout do tak fascinujícího světa mikrobů a tím současně i do pozoruhodného a pouhým okem neviditelného rozměru života na naší planetě. Mnohem více bude o knize napsáno v některém z týdeníků Jičínského deníku.