Zatímco vedení města a Královéhradeckého kraje, odborná veřejnost a polovina místních novou sociální službu pro seniory, lidi s poškozením mozku a lidi léčené s psychockými nemocemi vítají, část místních se proti stavbě ohradila a koncem loňského roku dokonce vznikla petice proti stavbě. Projekt dále pokračuje, kauze se začala věnovat i celostátní média. Pojďte si připomenout, o čem se vlastně v Miletíně diskutuje.

Co je to domov se zvláštním režimem? Pro koho je určený?

Obecně je domov se zvláštním režimem (DZR) pobytová sociální služba určená pro lidi se sníženou soběstačností. K té může dojít u seniorů vlivem stařecké demence, případně Alzheimerovy choroby, u mladších klientů například kvůli různým formám duševního onemocnění, po úrazech, organickém poškození mozku nebo ze sociálních důvodů po absolvování léčby v psychiatrických či odvykacích zařízeních.

Konkrétně v Miletíně by měl vzniknout DZR s kapacitou 30 lidí, určený pro tři typy klientů. Deset lůžek je v plánu pro lidi se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí, deset lůžek pro zaléčené klienty s psychiatrickou diagnózou, kteří potřebují sociální péči před návratem do běžného života. Pro obě tyto kategorie je stanovena věková hranice 45 let. Posledních deset lůžek má být vyhrazeno pro lidi starší 18 let s organickým poškozením mozku. K tomu může dojít například vlivem těžkého úrazu nebo mrtvice, tito lidé ale často nemají v domácím prostředí dostatečné zázemí pro zajištění svých potřeb.

Předběžný návrh podoby Domova se zvláštním režimem v Miletíně.
Petice v Miletíně odmítla domov se zvláštním režimem, referendum ale nebude

Podle ředitelky Domova pro důchodce ve Dvoře Králové, k němuž má provoz v Miletíně patřit, Ludmily Lorencové se nemá primárně jednat o léčebné, nýbrž sociální zařízení. Klienti absolvovali léčbu v nemocnici nebo jiném léčebném zařízení, jsou medikovaní a ani klienti s psychiatrickými diagnózami nejsou v akutním stádiu svých onemocnění. "Jedná se o lidi, kteří vyžadují sociální, nikoliv zdravotní službu. U těchto klientů zmíněný problém ustupuje do pozadí, například byli dříve závislí na alkoholu, prošli detoxem, ale momentálně jsou už staří, upoutaní na lůžko a potřebují stálou péči. Primárně to nemá být zdravotnické, ale sociální zařízení. Klienti s psychiatrickou diagnózou už mají nastavenou léčbu a sociální zařízení jim má pomoci se vracet do normálního života,“ vysvětlila ředitelka a zdravotní sestra.

Mezi klienty by tak mohli být lidé trpící depresemi, úzkostmi nebo poruchami nálad, v seznamu diagnóz, které zveřejnilo město na oficiálním webu, jsou však také lidé s historií toxikománie, schizofrenie, s poruchami chování nebo psychotickáými poruchami. Nikdo ze zmíněných by však neměl být v akutním stádiu svého onemocnění. Naopak by měl být zaléčený, medikovaný a neměla by u něj přetrvávat potřeba být umístěn v psychiatrické nemocnici nebo léčebně. Nemělo by se jednat o lidi nebezpečné pro své okolí. Pro ty už v Královéhradeckém kraji existují jiná specializovaná pracoviště. Podle starosty Miroslava Noska mohou být lidé umístění do DZR nebezpeční akorát sami sobě, ještě nejsou připravení na návrat do běžného života, ale zároveň už je pro ně pobyt v léčebně zbytečný. DZR by měl těmto lidem poskytnout mezistanici na jejich cestě k sociální rehabilitaci.

Kdo domov v Miletíně chce? A proč?

Stavbu DZR v Miletíně iniciuje Královéhradecký kraj, který tak chce pokračovat v rozšiřování své sítě sociálních služeb. Jak na veřejném projednávání záměru v březnu 2023 uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, v současné době panuje v sociální péči tendence rozdělování velkých ústavů na menší specializovaná sociální zařízení. Ta by měla být v regionech rozmístěná tak, aby co nejlépe uspokojovala potřeby. I v přijímání klientů do DZR by tak měli mít přednost lidé z Miletína a blízkého okolí.

Pro nový domov se zvláštním režimem, který by poskytl vhodné bydlení a péči především starším lidem, hledal Královéhradecký kraj vhodné místo několik let. Podle Berdychové patří populace Královéhradecka k nejstarším v Česku, vzhledem k trendu opuštění velkých ústavů a budování menších specializovaných sociálních zařízení ale neustále chybí kapacity.

„V našem kraji se chceme starat o všechny potřebné a stále jsou skupiny lidí, pro které dosud není vhodné sociální zařízení. Obecně nám neustále chybí místa v pobytových sociálních zařízeních,“ uvedla náměstkyně.

Podle předběžných kalkulací by se cena projektu měla vyšplhat na 210 milionů korun, podle Berdychové je možné, že bude kraj usilovat o získání vhodného dotačního titulu. Realizace je ale zatím v nedohlednu, už vloni se odhadovala doba do otevření DZR na 5 až 7 let.

Kde bude stát?

Vhodné místo pro DZR hledal Královéhradecký kraj několik let. I v Miletíně, kam se nakonec se žádostí o místo obrátil, se nejprve uvažovalo o jiných parcelách. Nakonec ale zvítězil pozemek na kraji Miletína, z jedné strany sousedící s plánovanou obytnou zástavbou, v blízkosti areálu fabriky Miltex a Erbenovy naučné stezky. V původním územním plánu byl tento pozemek veden jako orná půda, bylo proto nutné odhlasovat změnu územního plánu.

Návrh na jeho změnu odsouhlasili zastupitelé na konci září 2023 v poměru 10 ku 1. Na stejném zasedání se také projednával záměr na výstavbu DZR podle projektu právě na tomto místě. I to zastupitelé odsouhlasili, byť v mnohem těsnějším poměru - 6 bylo pro, 5 proti.

Pro tuto lokalitu mluví vhodná, dostatečně velká plocha, příjemné prostředí a také plánovaná výstavba bytových domů na 40 zbývajících procentech plochy. Podle zastupitele Tomáše Trnovského je také jednou z výhod projektu to, že díky výstavbě DZR bude možné zajistit infrastrukturu i pro další plánované stavby v sousedství a to za zvýhodněnou cenu hrazenou krajem.

Předběžný návrh podoby Domova se zvláštním režimem v Miletíně.
Miletín se bouří proti stavbě domova se zvláštním režimem. Rozhodnutí se odkládá

Proti naopak hovoří argumenty některých zastupitelů i občanů Miletína, kteří tvrdí, že zabráním více než poloviny pozemku za Miltexem se Miletín zbavuje lukrativních parcel vhodných pro výstavbu bytových a rodinných domů. Podle zastupitele Tomáše Kožíška takto vhnodných ploch pro další rodinné domky v Miletíně mnoho není. "V zásadě to znamená, že možnost rozvoje města Miletín je v oblasti výstavby rodinných domů zcela ohrožena a paralyzována. Opravdu si myslíte, že při všech těchto skutečnostech je výstavba DZR na tomto místě vhodná pro Miletín? Já si myslím, že na, a kdybych tvrdil opak, lhal bych sám sobě," zdůvodnil ve veřejném prohlášení Kožíšek.

Proti těmto argumentům se koncem prosince ohradil starosta Miroslav Nosek, který je přesvědčený, že místa pro rodinnou a bytovou zástavbu je v Miletíně dostatek i v případě realizace DZR. Například se jedná o pozemky v ulici Lacinova, ve kterých město vybuduje insfrastrukturu a osvětlení za přibližně 6 milionů korun. Zde by mělo vyrůst šest až sedm nových rodinných domů.

Jak bude vypadat?

Plánovaný vzhled DZR a jeho zasazení do krajiny na okraji Miletína je zatím předmětem diskuze. Vizualizace, které předložil na veřejném projednávání záměru architekt Jan Mádlík, jsou zatím předběžné a kraj je otevřený připomínkám. Komplex by měl být rozdělen na tři samostatná křídla, každé vyhrazené pro jednu z cílových skupin DZR. prostor pokolo by měl získat parkovou úpravu, mělo by vzniknout také parkoviště, které by měli mít možnost částečně využívat i lidé žijící v okolí. Ti by měli také profitovat z opravy komunikací, které jsou nezbytné pro dobrý přístup k DZR.

Předložené vizualizace a návrhy jsou zatím pouze předběžné a kraj bude se zástupci města konzultovat další postup a vývoj projektu. Je tedy možné, že by budovy mohly být odstíněné zelení, navržené v duchu podhorské vesnické zástavby nebo že by kolem mohla vzniknout parková úprava.

Kdo je proti? A proč?

Vůči záměru se už před rokem vymezila skupina obyvatel Miletína, na podzim 2023 se k nim přidalo také pět z jedenácti zdejších zastupitelů. Společeně sepsali petici, která během listopadu nasbírala 598 podpisů odmítajících výstavbu DZR v Miletíně.

Jako hlavní argumenty proti záměru uvádí text petice využití pozemků, které by jinak mohl Miletín využít k bytové výstavbě pro nové obyvatele a mladé rodiny (viz výše), a také bezpečnostní riziko plynoucí z umístění klientů s psychiatrickou diagnózou do třetího, sociálně-rehabilitačního oddělení DZR. "Považujeme za problematické umístění osob s duševními poruchami závažných diagnóz do oblasti rodinných domů. Je nezbytné umišťovat zařízení typu DZR do míst a měst, která jsou pro takový provoz vhodná a lépe připravená svou infrastrukturou, dostupnými zdravotnickými zařízeními, městskou policií a dalšími relevantními službami, kterými Miletín s ohledem na svou velikost nedisponuje a v budoucnu ani disponovat nebude," zdůvodnil petiční výbor své obavy o bezpečnost.

Tyto strachy z psychicky nemocných lidí se místním snažila před okem na veřejném projednávání záměru vyvrátit ředitelka domova důchodů ve Dvoře Ludmila Lorencová, dlouhodobě slibuje nenarušení bezpečnosti ve městě také starosta Nosek. "Pokud jsou někteří klienti domovů důchodců nebo DZR někomu nebezpeční, tak pouze a jenom sobě a právě proto jsou v těchto zařízeních, kde je o ně řádně postaráno," míní starosta.

¨"Jedná se o lidi, kteří vyžadují sociální, nikoliv zdravotní službu. U těchto klientů zmíněný problém ustupuje do pozadí, například byli dříve závislí na alkoholu, prošli detoxem, ale momentálně jsou už staří, upoutaní na lůžko a potřebují stálou péči. Primárně to nemá být zdravotnické, ale sociální zařízení. Klienti s psychiatrickou diagnózou už mají nastavenou léčbu a sociální zařízení jim má pomoci se vracet do normálního života," vysvětlila Lorencová.

Odpůrce se jim však neporařilo přesvědčit a o narušení bezpečnosti a klidného života v Miletíně se živě debatovala na obou dvou podzimních jednáních zastupitelstva. Za argument proti záměru považují petenti také nejasné přínosy pro obyvatele města. Kvůli úzké specifikaci klientely DZR totiž pochybují o tom, že bude zařízení sloužit lidem v Miletíně. Na místě DZR by raději viděli například domov seniorů nebo domov s pečovatelskou službou, který by byl primárně určený pro potřebné seniory z Miletína a blízkého okolí.

Jak dopadla petice? Bude referendum?

Petice, kterou během loňského lisopadu podepsalo 598 lidí z Miletína a okolních vesnic, putovala 23. listopadu na podatelnu Královéhradeckého kraje do rukou hejtmana Martina Červíčka a 27. listopadu na miletínskou radnici.

Na základě výsledků petice se zastupitelé z petičního výboru pokusili prosadit hlasování občanů Miletína v závazníém referendu, které by definitivně rozhodlo o tom, zda v Miletíně DZR vznikne. "Po dobu svého mandátu nepamatuju mezi zastupiteli tak silný názorový nesoulad. Petice proti záměru výstavby DZR získala širokou podporu místních občanů, kterou nelze ignorovat a zastupitelstvo by na ni mělo reagovat. Jsem přesvědčený, že na základě těchto skutečností je nutné ověřit si vůli občanů Miletína právě v referendu, nejdemokratičtější formě, kterou by toto mohli zastupitelé učinit. Výsledek referenda by měl být poté závazný pro zastupitelstvo a podkladem pro zanechání či revokaci bodu usnesení ze dne 20.09.2023. Pokud se nechá rozhodnutí plně na vůli občanů, bude respektováno a na základě principu, že 'jsme si rozhodli my všichni' se vyčistí atmosféra, která nyní v Miletíně panuje," zdůvodnil na zasedání zastupitelstva návrh referenda Kožíšek.

Návrh na vyhlášení referenda však zastupitelstvem v těsném hlasování 5:6 neprošel, nepodařilo se totiž přesvědčit potřebnou většinu zastupitelů. Podle starosty Noska však existuje další možnost, a to provedení referenda na základě přípravného výboru, potom po splnění zákonných podmínek může referendum proběhnout. Pokud se občané vysloví potřebnými hlasy proti záměru výstavby DZR, bude výsledek referenda závazný pro zastupitelstvo.

S dotazem na další postup se Deník v lednu obrátil na petiční výbor, jeho členové však odmítli záležitost nadále komentovat.

Mohlo by vás zajímat: V novém rehabilitačním centru v Bělohradě rozhýbávají pacienty počítačové hry

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková