Přehazovaná je oblíbenou kolektivní míčovou hrou sportovců se zdravotním postižením. Žampašský domov se akce účastní nejen svým pořadatelským týmem složeným ze zaměstnanců a dobrovolníků, ale také vlastním reprezentačním družstvem.

V letošním roce se národního turnaje zúčastnilo přibližně sto čtyřicet sportovců z devatenácti sportovních klubů registrovaných v Českém hnutí speciálních olympiád. Ředitel turnaje z Domova pod hradem Žampach Luděk Grätz říká: „Věnujeme se pořádání národního turnaje na základě pověření prezídia hnutí speciálních olympiád téměř třicet let. Je to práce, kterou zajišťujeme nad rámec našich hlavních úkolů a také díky týmu našich dobrovolníků. Těší nás ale trvalý zájem o tento turnaj ze strany sportovců a také společenská podpora, kterou si tato akce postupně vybudovala. Letošního ročníku se zúčastnil i jeden nový sportovní klub.“

Na třech hřištích bylo během víkendu sehráno celkem 30 utkání v přehazované. Pro sportovce byl připraven doprovodný program, který zahrnoval například diskotéku.

V letošním ročníku národního turnaje v přehazované zvítězili v kategorii tzv. unified, kde hrají společně zdravotně postižení sportovci v týmu s partnery družstva sportovních klubů z Benešova, Dolního Lánova a Tloskova. Sportovní klub Radost z Domova pod hradem Žampach v této kategorii obsadil čtvrté místo.

Více o této akci na webu pořadatele: https://www.csszampach.cz/prehazovana-drevenice.