Život ortodoxních Židů na fotografii

Novou fotografickou výstavu můžete navštívit v Židovské 100 v Jičíně. Eliška Blažková při svém studijním pobytu v Izraeli zachytila svým objektivem život obyvatel v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Název výstavy Haredim je možné přeložit jako horlivý pro Boha.

Poslední rozloučení (14., 15. a 16. srpna)

Poslední rozloučení s Janou Fiedlerovou (1941) z Horní Nové Vsi se uskuteční ve středu 14. srpna ve 13 hodin v jičínské smuteční síni. Tamtéž se ve čtvrtek 15. srpna ve 13 hodin rozloučíme s Danou Kynčlovou (1935) z Jičína.
S Jaroslavem Šormem (1949) z Lázní Bělohradu se naposledy rozloučíme v pátek 16. srpna v 11 hodin v jičínské smuteční síni. Na stejném místě se o hodinu později rozloučíme s Olgou Erbanovou (1939) z Jičína.