Přednáška měla upozornit na nejčastější triky podvodníků a jiné rizikové situace. Rovněž si kladla za cíl ukázat reálná nebezpečí, která číhají v každodenním životě. Senioři jsou velmi snadným terčem podvodníků a zlodějů. I přes opakovanou a cílenou prevenci, v rámci níž jsou před touto trestnou činností varováni, se stále objevují na území našeho kraje případy zaměřené na tuto věkovou skupinu.

V upomínku na společné setkání si posluchači odnesli preventivní materiály a reflexní prvky pro zvýšení jejich viditelnosti.

Zdroj: Youtube

Co dělat pokud jste se stali obětí nezákonného jednání:

Obraťte se neprodleně na Policii České republiky na tísňovou linku 158.

Zachovejte klid a poskytněte všechny důležité informace o události.

Pokuste si zapamatovat co nejvíce důležitých údajů o pachateli (pohlaví, věk, výška, účes, barva vlasů, očí, zvláštní znamení aj.).

Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.

V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svojí banku a platební kartu zablokujte.

Při odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.

Policie České republiky apeluje na starší spoluobčany. Nebuďte důvěřivý, nevěřte sebetragičtějším historkám, nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze, zamykejte. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaši důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.