Přednáška nazvaná Po říjnu březen aneb nedohlédli konců osvětlila příchozím i méně známé okolnosti Mnichovské dohody a následných událostí, které vedly až k okupaci zbytku českých zemí. Škoda jen, že na přednášku vynikajícího odborníka na naši historii nepřišlo více posluchačů mladší generace.