S nabídkou vydávat nezávislé noviny přišla tehdejší akciová společnost PNPRESS z Hradce Králové. První číslo vyšlo 26. června 1992.

Po 1. červenci nastoupili do redakce, vedené Evou Veselou, Radka Šepsová, Lenka Malá, Iva Bohuňovská, Josef Petráček a hospodářka Marie Maternová. Celá redakce přešla z okresních novin Český ráj, jejichž vydavatelem byl Okresní úřad v Jičíně.

Nejprve Noviny Jičínska vycházely v pátek, později v úterý a pátek a 30. dubna 1994 se objevily ve stáncích a schránkách jako deník, s jehož podobou se setkáváte dodnes. Ano, je to 20 let, proto se sluší poděkovat všem, kdo se na tvorbě novin podílí, redaktorům, desítkám dopisovatelů, doručovatelům, firmám, úřadům, institucím.