Masakr, který si vyžádal 32 milionů obětí na civilistech, stál životy 25 milionů vojáků a šesti milionů židů, byl ukončen 7. května 1945 podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa.

Místostarosta Josef Hendrych žákům ze ZŠ Husitská připomněl smutný fakt, že válečné útrapy většinou odnesly civilisté. „Musíme si vážit toho, že v naší republice se devětašedesát let nebojuje. Přesto bychom si měli stále připomínat hrůzy války," apeloval na posluchače.

Packá radnice se pietního aktu sice zhostila se vší úctou, ale zetlelá torza květinové výzdoby na pískovcové desce o pravidelné péči o pomník rozhodně nevypovídají. A i když se Jírovy sady revitalizují, několik vysázených kytiček by městskou pokladnu rozhodně nezruinovalo.

Postřeh

K smíchu nebo spíš k pláči
V předvečer státního svátku vysílal jeden z televizních kanálů zábavný program, při kterém směřuje k veřejnosti určitý okruh otázek a soutěžící musí uhádnout, kolik respondentů správně odpoví. Jeden z dotazů se týkal i ukončení druhé světové války, konkrétně, který den skončila v Evropě. Z devíti dotazovaných znal správnou odpověď pouze muž, který přiznal, že vědomosti má díky pobytu za mřížemi, kde si v klidu přečetl řadu knížek. Šokující byly další odpovědi. Jeden mladík například tvrdil, že v roce 1949 skončila první světová válka. Výroky vzbuzovaly v publiku salvy smíchu, mně bylo při vzpomínce na více jak šedesát milionů obětí druhé světové války smutno, upřímně k pláči.