Dodavatelská firma Novostav Hradec Králové zatím nesplnila nasmlouvaný termín, podle kterého měla dílo předat do konce října. Radnice ji ale nyní prodloužila termín na realizaci zakázky do 14. listopadu s tím, že firma sleví deset procent z ceny zakázky.

Dokončit má také položení odvodňovacího žlabu v ulici B. Němcové.