Nepříjemná situace zde panuje od roku 2010, kdy jediný přechod ve vsi byl zrušen na popud kraje. Zdůvodnění tohoto kroku přitom bylo prosté – nevyhovoval bezpečnostním normám. Od té doby ale Úlibičtí bojují za jeho znovuobnovení. Teď by se snad konečně mohli dočkat.

Jedno východočeské rádio totiž ve spolupráci s krajem a svými posluchači hledalo nejnebezpečnější místa v regionu a Úlibice se se svým chybějícím přechodem probojovaly až do finále. Zatím to vypadá, že tuto „soutěž" vyhrají.

Po skončení hlasování pracovníci média předají výsledky kraji, jenž přislíbil pokusit se najít pro ono místo vhodné řešení.

„Přechod je nyní na mrtvém bodě. Krajský úřad naši žádost opět vrátil na odbor dopravy do Jičína. Takto už se to táhne dva roky, a to jen z důvodu, že kraj není schopný domluvit se s Městským úřadem v Jičíně. Mezitím nám propadla všechna povolení, která jsme na jeho stavbu získali, takže budeme muset začít znova. Ale o té „soutěži" vím a samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby to dopadlo a konečně jsme se někam posunuli. Zatím nechci moc jásat," sdělil nám starosta Michal Kovář.