Velký den za sebou mají zejména ti, kteří šli v doprovodu rodičů do školy úplně poprvé. Poslední rok na základních školách zahájili žáci devátých ročníků. Někteří z nich již vědí, kam by rádi zamířili dál, jiní o své další studijní cestě ještě přemýšlejí. O vyšší bezpečnost dětí na ranní cestě do školy se v Jičíně opět postarají městští policisté, kteří budou usměrňovat dopravu na vytypovaných přechodech.