Na Náchodsku došlo ke splynutí dokonce tří škol – červenokostelecké oděvní, polygrafické ve Velkém Poříčí a hronovské průmyslovky. Nový subjekt vede ředitel Josef Matyáš, který ve školství pracuje pětadvacet let a funkci ředitele hronovské školy zastával šest let.

Od 1. července splynulo také hořické gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola s bělohradským odborným učilištěm. Na post ředitele nastoupil nováček v oboru Stanislav Neuman.

Neuman přišel ze zemědělské sféry, patnáct let pracoval ve firmě Cerea a sedm let v různých obchodních organizacích. „Museli jsme provést některá úsporná opatření,“ říká k zeštíhlení pedagogického týmu. K propouštění učitelů škola přistoupila v souvislosti s utlumením některých oborů. „Pro mě je to premiéra, je to hektické, je to velká škola, snažíme se,“ hodnotí začátky. Některé interní záležitostí ale podle jeho názoru vyžadují složitá řešení, o kterých nechce hovořit.

Jako ředitel školy řeší především ekonomické záležitosti, otázkou vzdělávání pověřil své spolupracovníky. „Rozjezd po stránce pedagogické byl bez problémů, co se týká ekonomických a dalších věcí, některé si prostě nesedly tak jak měly,“ přiznává nový šéf.

Hořická škola letos započala s rekonstrukci cvičných stájí. Část stavby byla předána v závěru prázdnin, celá akce za sto milionů má být ukončena v závěru roku. Zatím je bez komplikací.

Perné prázdniny ředitele MatyášePro ředitele nové Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické v Hronově Josefa Matyáše to byly perné prázdniny. K 30. červnu musely všechny tři školy zaniknout, aby 1. července vznikl zcela nový subjekt.

"Ani já sám jsem neměl představu, jak to bude náročné a děkuji svým kolegům, kteří mě v tom nenechali. Naše školy splynuly v jednu, ale asi daleko jednodušší by bylo sloučení tří škol do jednoho celku. Výsledný efekt splynutí a sloučení je totožný, v případě sloučení je výrazně administrativně jednodušší, než když se musí všechno uzavřít, školy de facto zlikvidovat a vytvořit zcela nový subjekt. Bylo by to pro nás rozhodně méně pracné a možná bych se dostal i na dovolenou."

Zřízení bankovních účtů, živnostenského oprávnění, zajistit přepsání motorových vozidel, převzetí personalistiky všech tří škol, zajistit vyplácení platů a mnoho dalších kroků zabralo celé prázdniny. "Od začátku jsem se snažil přesvědčit politiky, že tento krok bude velmi náročný a přinese problémy. Nicméně politici rozhodli jak rozhodli i přes připomínky jak školského odboru, tak nás ředitelů. Vše bylo, a doposud je administrativně a časově náročné a velice komplikované, zejména sladění všech tří škol do jedné společné ekonomiky, vyřešení personálních dopadů a k tomu připravit hladký rozjezd nového školního roku."

Ředitel Matyáš je nicméně přesvědčen, že optimalizace je krok správným směrem a rozhodně musí pokračovat na úrovni gymnázií, bez toho by první část neměla smysl. „Je to nezbytné řešení, které muselo nastat. Nyní máme na středních školách dvojnásobný počet míst proti tomu, kolik dětí přichází ze základních škol. To má negativní dopad na kvalitu vzdělávání a navíc provoz škol je za současného financování pro zřizovatele neefektivní.“