Nemůžeme souhlasit s nadpisem článku „Přidělování bytů už nebude džunglí", který nevhodně uvádí text o nové směrnici pro přidělování bytů. Čtenář si může z tohoto nadpisu vytvořit názor, že snad předchozí směrnice byla „džunglí", tedy že přidělování městských bytů bylo neprůhledné nebo chaotické.

Náhrada za starou směrnici

Tuto úvahu zásadně odmítáme. Předchozí směrnice jasně určovala pravidla při přidělování městských bytů, a to především ze sociálního hlediska. Nová směrnice byla vydána z několika důvodů: Předchozí směrnice platila již několik let a bylo ji potřeba aktualizovat. Neobsahovala například výši nájemného, ta byla obsažena v směrnici o stanovení nájemného.

Se změnou občanského zákoníku bylo nutné zapracovat nové pojmy. Jedinou změnou, která vyplynula z praxe, bylo to, že nově může město pronajmout komukoliv i velkometrážní byty, dříve určené jako sociální. To původní přísná směrnice neumožňovala.

Jde o tři byty

Praxe nám ukázala, že tyto byty nelze přidělovat sociálně slabým občanům, protože jednak mají vysoké provozní náklady, které tito lidé nejsou schopni zaplatit, ale stejně tak samotné nájemné je vysoké kvůli velké podlahové ploše bytu. Proto nová směrnice povoluje tyto byty nabídnout k pronájmu všem občanům. Jedná se v tuto chvíli ale maximálně o tři byty.

Byli bychom neradi, kdyby občané získali mylný dojem, že dříve se pronájem bytů řešil nějak svévolně nebo neprůhledně. Rada města má zřízenu sociální a bytovou komisi, která byty přiděluje na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Ten jednotlivé případy přidělování bytů ze sociálního hlediska před návrhem na přidělení pečlivě prověřuje.