Jedna z nejkrásnějších lokalit Českého ráje, Prachovské skály, které jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj, se letos těší mimořádnému zájmu turistů. Podle Miloše Zemana, dobrovolného strážce rezervace, se ve skalách pohybuje o padesát procent více lidí než například vloni. Dokladem toho jsou neustále plná parkoviště. Automobily soustavně lemují i příjezdovou cestu k Turistické chatě. Problém nemá řešení, neboť v blízkosti rezervace není plocha, kde by bylo možné auta odstavit.

Kumulace většího množství návštěvníků sebou bohužel přináší další neblahé důsledky pro chráněnou rezervaci. Narůstá množství odpadků. Ne každý, kdo si do skal obaly přinese, je vezme z lesa zpátky. A to i přes výzvu Nejsem prase!, o níž jsou návštěvníci spraveni pomocí informačních cedulí.

Nově se bohužel objevují i vzkazy, vyryté do bloků pískovce.

„Jde o trvalá poškození, která se bohužel nedají odstranit, “ zoufá si Zeman nad vandalstvím lidí. Toleruje cyklisty, kteří přijíždějí po vyznačených trasách, i když v přírodní rezervaci je cykloturistika zakázaná.

„Nejhorší jsou ti, co jezdí po lesních pěšinách, vyšlapaných zvěří. Snaží se sjíždět adrenalínová místa kolem skal. Pokud někoho chytíme, posíláme zprávu na CHKO, která delikt řeší,“ říká Miloš Zeman k otázce možných finančních postihů, které se mohou vyšplhat až k deseti tisícům. Ale do střetu se strážcem se dostávají i turisté, kteří se pohybují mimo vyznačené stezky a ničí tím lesní porost a chráněné rostliny.

Novým trendem je i krádež informačních cedulí na hranicích přírodní rezervace. „Neukázněnost lidí značně stoupla,“ postěžoval si Zeman na vrub příchozích, kterým často dělá i průvodce. Nejčastější dotazy směřují k občerstvení a toaletám. To je další bolest Prachovek, jediné se nacházejí u Turistické chaty.

Lidé také nerespektují ani zákaz stanování a kempování. „V oblasti Jinolic na oborských lukách jezdí na terénních motorkách, ničí chráněné rostlinstvo a ohrožují čápy,“ poukazuje dobrovolný strážce na další neduh.

Přírodní rezervace Prachovské skály spadá do krajinné oblasti Český ráj a je pod správou Chráněné krajinné oblasti Liberec. Od sedmnáctého století do roku 1948 byla vzácná pískovcová lokalita majetkem rodiny Schliků, od roku 1948 ji zabral stát. V rámci restitucí se celé území Schlikům vrátilo. Většinu aktivit zde prováděl Klub českých turistů, dnes má dohled nad životem ve skalách strážní služba, majetek Schliků spravuje Dominik Feštr.

„Ano, návštěvnost stoupla, ale nebude to zase tak horentní,“ tvrdí správce majetku. Do skal museli v sezóně přidat popelnice, odpad se sbírá až čtyřikrát týdně. „Nejhorší jsou vlhčené ubrousky, které zůstávají pohozené po lese. S těmi si příroda neporadí, ale nějak se s tím popereme,“ dodává Feštr. Podle jeho vyjádření byl největší nárůst návštěvníků od poloviny července, z větší části to jsou Češi.