Přibližte nám práci strážce přírody?
Všude tam, kde se nedostává správná míra k dodržování zákonů a nařízení k ochraně přírody a krajiny pracují lidé, strážci přírody, kteří v terénu, v lesích, na lukách, u rybníků či jeskyní se snaží přispět k naplňování a dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny. A to tím, že se fyzicky pohybují v místech, která tuto ochranu potřebují a svojí pomocí, radou a znalostmi, pomáhají těm méně informovaným se orientovat v nutnosti ochrany přírody.

Podle čeho vás lidé poznají?
Stráž je označena nášivkou, má průkaz a odznak.

Jaké jsou největší prohřešky návštěvníků pískovcových skal?
Jsme nejnavštěvovanější oblastí v rámci Královéhradeckého kraje, kde celoročně projde přibližně dvě stě tisíc lidí. Ne všichni turisté jsou ovšem ukáznění. Někteří odhazují odpadky, kouří v lesním porostu, velkým počtem lidí se poškozují i schodiště, zábradlí, lavičky, vyhlídky. Přesto, že je pohyb povolen pouze na turisticky značených cestách, pohybují se návštěvníci i mimo značené trasy a sešlapávají terén s nevratným následkem eroze. Maximální neukázněností je pak vstupování do zakázaných oblastí 1. zóny ochrany. Další problematickou skupinou jsou cyklisté. V přírodní rezervaci je jízda na kole zakázána, přesto jí cyklisté projíždí. Proto je třeba Prachovské skály a jejich okolí chránit. A to především před následky zvýšeného turistického tlaku.

Co čeká výletníky na horských kolech, když je stráž zastaví?
Bloková pokuta do 2000 korun, dále můžeme přestupek postoupit do správního řízení. Valná většina cyklistů ale z kola sestoupí. Někteří jsou i agresivní, ale jezdit na kole v přírodní rezervaci je prostě zakázané.

Jaký postih čeká turisty, odhazující odpadky?
Domluva a většinou je přesvědčím, aby po sobě okamžitě uklidili. Stejné je to s kuřáky.

Do terénu často vyrážíte s policisty?
Ano, máme s nimi uzavřenu smlouvu a na tuto zavedenou službu máme od lidí příznivé ohlasy. Spolupracujeme i s dopravní službou.

Ve skalách se od dubna pohybují také horolezci. Jsou s nimi problémy?
To je zvláštní sorta, skály si berou jako svoje teritorium, nedbajíc nařízení o lezení v pískovcových skalách. Zejména zahraniční skupiny německy mluvících lezců nerespektují daná pravidla. Horolezectví je nejpopulárnější, ale také nejproblematičtější sportovní odvětví v rámci Prachovských skal. Občasná nekázeň lezců kazí dojem z tohoto sportu. Především se jedná o sešlapy paty skal, zářezy od lan, strhávání vegetačního kytu, lezení na mokrém pískovci, používání magnézia, táboření doprovodu lezců u skal. Smutné na tom je konstatování, že se toho dopouštějí i členové místních lezeckých spolků, lidí, kteří by měli jít spíše příkladem těm ostatním.

Ne všechny lokality v Prachovských skalách jsou přístupné.
Ano, vysoce chráněný je například Javorový důl, Starý Hrádek a částečně oblast Babince, jsou to prostory, monitorované fotopastí.

Co nejvíce skalám škodí?
Hodně návštěvníků, je tu velká akumulace lidí na malém prostoru. Vysoká návštěvnost tohoto území přináší negativní jevy.

Problematika parkování se dotýká i zdejší rezervace?
Čím přibývá turistů, tím stoupá i počet automobilů a mnohdy dochází ke kolizním stavům. Lidé parkují podél silnice, cesta k Turistické chatě je mnohdy totálně ucpaná.

Čím vás návštěvníci při vašich pochůzkách doslova uzemnili?
Občas narazím na bivakující milence, tahám lidem klíšťata a ošetřuji drobná zranění.

PRAVOMOCI STRÁŽCŮ PŘÍRODY

Tak jako i jiných oblastech CHKO, je i v PR Prachovské skály a potažmo v celé CHKO Český ráj-východní části, aktivní Stráž přírody PR Prachovské skály, která po dohodě s majiteli, zabezpečuje úkoly strážní služby, především dohlíží na dodržování návštěvního řádu, který je závazný pro všechny návštěvníky této přírodní rezervace i provozovatele různých služeb a sportovních aktivit.
K tomu jako osobě strážce je přiznáno postavení úřední osoby s právy a povinnostmi při výkonu funkce:
– zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy ochrany přírody a krajiny.
– ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody.
– vstupovat na cizí pozemky z podmínek stanovených zákonem.
– zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky, přistižené osoby jsou povinny uposlechnout.
– požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, případně obecní policie,
pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.
„Že je tato aktivita potřebná, se přesvědčujeme každý den, kdy se setkávají členové strážní služby s hrubostí, nekázní, aroganci části návštěvníků,“ uvádí Miloš Zeman za dobrovolnou stráž přírody.

Přírodní rezervace Prachovské skály, ležící severozápadně od města Jičína, je jako jeden z hlavních symbolů Českého ráje, nejstarším chráněným územím regionu a to už od roku 1933. Jedná se o nejvíce navštěvovanou lokalitu v regionu obyvateli Jičína a turisty z celého světa.