To bylo jaro téměř v rozpuku a nikdo netušil, že se k nám opět vrátí zima. I přesto zde s prvními dubnovými dny očekávají příchod prvních turistů. Samotná rezervace Prachovských skal se rozkládá na 240 hektarech, 500 až 600 hektarů lesa se rozprostírá na Bradech a v přilehlých lokalitách. Od roku 1637 je majetkem rodiny Schliků.

Vloni prošlo vyhledávanou oblastí více jak sto tisíc návštěvníků. Ve skalách už proběhlo jarní uklízení, odstraněno je klestí, strojově je zameteno parkoviště a silnice. „Nápor turistů očekáváme o velikonočních svátcích. Velké změny příchozí ve skalách nečekají, ceny parkovného i vstupného zůstávají na úrovni loňska. Jediné, co se výrazně změní, je spolupráce s horolezci," uvedl správce. 

„Horolezci doposud navštěvovali skály zdarma. Počínali si tu mnohdy jako na dobytém území a my cítíme, že je nutné tu nastolit nějaký řád. Určitě s nimi problém nemáme, ale na druhou stranu jsou schopni si zřídit malý kempink přímo pod skalou, tam mají manželky, partnerky, psy, děti. Takže jsme se byli poučit v Adršpachu s tím, že ve skalách zavedeme stejný režim," říká V. Tekverk. Opatření je zaměřeno především proti invazi horolezců z jiných krajů a států, pak také podpoří provoz ve skalách, který není nijak levný. Lezci budou hradit vstupné , až na výjimky (Lezecký kroužek Prachov), jako normální návštěvníci.

„Ti, kteří nám chodí pomáhat, budou vedeni v jiném režim. Představujeme si, že by uhradili paušální poplatek sto korun," upozornil správce. Horolezce budou ve skalách kontrolovat ochránci přírody.

„S těmi spolupracujeme standardně, nyní se například chystají odstranit nálety břízek z vyhlídek. Pomáhají nám zdarma nebo za domluvenou cenu. Ve spolupráci s klubem jičínských turistů chystáme nové značení hlavních turistických okruhů," nastiňuje další činnost Tekverk. Trasy zůstávají i nadále původní a správci rezervace nepočítají s tím, že by se v brzké době měnily.

Generální opravou projde kanalizace u turistické chaty, která byla vybudována v roce 1937 a pomalu bere za své. Pod parkovištěm tak vznikne nová kanalizace, práce budou zahájeny na podzim. Řádově se jedná o milionové náklady.

Co je bolestí Prachovských skal, tak to je parkování. V létě stojí auta i podél silnice směrem k Pařezské Lhotě.
„Ano, to je velký problém, s kterým zřejmě nic neuděláme. Nárazovitost v návštěvnosti je neuvěřitelná, a když se sjedou turisté, začínají potíže s parkováním už v horní části obce Prachov, kde auta zablokují místní cesty. Pak jsou nebezpečně poskládána u silnice směrem k Pařezské Lhotě. Tady bychom byli rádi, aby tu na parkování dohlíželi policisté. Část k odbočce na Skalní město je rovněž v sezóně zarovnána auty, která by neměla parkovat ani u hotelu," upozorňuje Tekverk.
Poukazuje na další změnu, která má vnést do rezervace bezpečnost.

Přístup pro záchranáře
„Máme uzavřenu užší spolupráci s policií, chtěli bychom ve skalách zřídit čtyři až pět dostupných bodů pro záchranný systém. Počítáme i s tím, že vyznačíme SOS místa, kde bude veřejnosti přístupné číslo, kam má volat o pomoc. Policie a záchranáři pak budou mít na mapách přesně vyznačeno, do jakých lokalit vyjet. Dostupné by měly být pro celý záchranný systém, tedy hasiče, zdravotníky i policii," seznamuje nás s opatřením Vladimír Tekverk.
Zda se návštěvníci dočkají například renovace turistické chaty nám Vladimír Tekverk nedokázal sdělit, neboť provozovna je majetkem Klubu českých turistů Praha.

Zajímá nás koupaliště Pelíšek. „V dohledné době se tu určitě nic nezmění. Provoz je závislý od přítoku. V době výstavby Pelíšku byl přísun vody rozhodně větší, dnes jsou přítoky zprava i zleva suché. Obávám se, že nyní to nemá smysl řešit."