Sem směřovaly jejich nedělní procházky, do klidné krajiny s nádhernými výhledy a zdravým ovzduším. Dnes je Prachov turistickou magistrálou, kde se potkávají zejména v sezóně davy návštěvníků. Rušno je i na vrcholcích, které stékají horolezci. Přírodní rezervace Prachovské skály byla zřízena v roce 1928 za účelem ochrany skalního města kvádrovcových pískovců s lesními porosty. Výnosem ministerstva školství byla v roce 1933 lokalita znovu potvrzena jako významná přírodní památka a vyhlášena jako státní přírodní rezervace. Rozkládá se severozápadně od Jičína na 262 hektarech. Je jednou z nejstarších v republice, letos slaví devadesátiny. Jejím posláním je zachování a ochrana přírodního prostředí skalního města, lesního ekosystému a volně žijících rostlin a živočichů.

Miloš Zeman, dobrovolný strážce přírodní rezervace, považuje za její největší „škodnou“ právě hojný počet návštěvníků.

„Jde o druhé nejnavštěvovanější skalní město, ročně se tu pohybuje sto až sto dvacet tisíc návštěvníků, což zanechává v rezervaci neblahý otisk,“ říká Zeman otevřeně. Zpopularizování oblasti sebou nese zvýšené množství odpadu, ničení přírody mimo stezky, kouření v lesních porostech, což například letos způsobilo dva požáry. Samotnou kapitolou jsou cyklisté, dalším problémem je zvýšený nástup horolezecké aktivity i mimo sezónu. Nešvarem se stalo lezení po mokrých skalách a po útvarech, které zatím nejsou zmapovány. „Letos se nám zde také poprvé objevili sprejeři,“ přidává strážce. Miloš Zeman dohlíží na pořádek v rezervaci více než patnáct let. Potvrzuje, že lokalita se postupem času mění přírodními jevy, ale současní majitelé dbají o její zachování a zpřístupnění.

Letopisy Prachovských skal
První zmínky o Prachovských skalách se objevují v roce 1533
roku 1625 přebírají panství po Smiřických Valdštejnové
roku 1637 získává Prachovské skály Jindřich Šlik
9.6. 1813 – údajně navštívil lokalitu císař František I.
v roce 1874 dochází k zadokumentování celého komplexu
v roce 1879 navštívil lokalitu Vojta Náprstek
v roce 1892 – založení Klubu českých turistů
1924 – postavena byla Turistická chata
1926 – postaven hotel Český ráj
1.1. 1928 vyhlášení přírodní rezervace
1933 – vyhlášení státní přírodní rezervace
1938 – otevřeno koupaliště U Pelíška
3.4. 1948 vyvlastněno, do roku 1960 bez správy
1960 – péče o skály přechází pod městský úřad Jičín
1980 – založen ČSPO Prachovské skály
1990 – správa skal předána do rukou českých turistů
1998 – majetek přebírají Schlikové
2002 – Prachovské skály jsou součástí CHKO Český ráj