Jako součást letního festivalu přírody v Českém ráji uspořádalo Muzeum přírody Český ráj v rámci projektu KAPKA 21 krátkou exkurzi.
Přes tropické vedro se sešli zájemci o vycházku před Muzeem přírody Český ráj v Prachově. Vydali se do Prachovských skal po stopách prvních turistů, kteří téměř před sto lety objevili pro turistickou veřejnost toto krásné místo a začali zpřístupňovat a značit cesty a propagovat skály.
Ještě před vycházkou se v muzeu uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy Prachovské skály na mapách. Pak následovala cesta k pamětní desce Vojty Náprstka, hledání starých značek na skalách a návštěva dalších méně známých zajímavostí Prachovských skal.