Většina návštěvníků využila nejprve možnost prohlídky muzea a muzejní zahrady, kde je i teď na podzim stále příležitost k pozorování rostlin a zvířat. Program pak pokračoval v muzejní klubovně krátkými, ale velmi zajímavými přednáškami o přírodě a historii Prachovských skal z pohledu nejpovolanějších odborníků, a to vedoucího Správy CHKO Český ráj Jana Mocka, správce Prachovských skal Vladimíra Tekverka a zoologa Správy CHKO Český ráj Zdeňka Mrkáčka.

Posluchači a diváci se seznámili s historií ochrany přírodních území ve světě a v Čechách i s důležitými historickými mezníky v Prachovských skalách, prohlédli si mapy zobrazující stáří zdejších lesů a dozvěděli se o příčinách kalamit způsobených mniškou a lýkožroutem, prostřednictvím promítaných snímků nahlédli do života výří rodiny a dalších obyvatel skal.

Rok kulatých narozenin
Petr Lazurko připravil zajímavou prezentaci o dalších letošních kulatých výročích a to o 10. výročí MPČR, 100. výročí odhalení pruského pomníku padlým v roce 1866 a 200. výročí výletu rakouského císaře Františka I. do Prachovských skal.

Martin Šandera promluvil o jedinečnosti skalních útvarů, které máme možnost obdivovat v Prachovských skalách a názorně ukázal na snímcích pořízených při čištění tůněk v Prachovském sedle, jak lze poměrně drobnými zásahy účinně pomáhat obojživelníkům, plazům a případně i dalším živočichům, kteří jsou součástí naší přírody.

Na závěr Vladimír Tekverk prozradil zajímavé podrobnosti ze současnosti skal, na příklad z práce filmařů ve skalách.

Součástí setkání bylo i slavnostní předání průkazek členům zájmových kroužků muzea, kteří přišli se svými rodiči. Oslava byla důstojná, pestrá a příjemná, přinesla všem nejen trochu poučení, ale i milou zábavu.   Marcela Šanderová