Práce na přeložce z Jičína do Valdic budou pokračovat 30. března příštího roku s tím, že termín dokončení díla je 24. ledna 2021. Délka nové trasy je 3,5 kilometru a její součástí bude právě dokončený most v délce 23 metrů, který překlene silnici III/2861 mezi Valdicemi a Studeňany.

Náklady na vybudování přeložky, která by měla ulevit od dopravy Jičínu, jsou 205 milionů korun včetně DPH.