Iniciovala ho poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Martina Berdychová ve spolupráci s krajským úřadem.

K účasti přizvala náměstka ministerstva financí Tomáše Vyhnánka, který představí hlavní změny v zákoně. Dalším hostem bude náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková. Ta bude jednak prezentovat systém kontrol dotací EU v novém programovacím období, a zároveň přítomné seznámí s možnostmi, jak pro své obce získat finanční podporu z Evropské unie.

„Problematiku kontrol dotací vnímám jako jeden z největších problémů, s nímž se ve své práci starostové potýkají," uvedla poslankyně Martina Berdychová a dodala: „Považuji proto za přínosné, aby se k připravovanému zákonu mohli vyjádřit na základě svých zkušeností z praxe."

V současné době se nový zákon, který by měl přinést zjednodušení při kontrolách dotací, včetně jejich duplicity, blíží k projednání v Poslanecké sněmovně a poté v senátu, kde ještě může doznat určitých změn.    (tz)