Avšak historik nemůže zůstat u pouhého vizuálního vnímání krajiny a její estetiky. Naopak, měl by se snažit dostat se k analytické a interpretační rovině. Ptejme se, proč se tehdejší držitelé území pouštěli do náročných krajinářských projektů, jaká sdělení jsou v komponované krajině obsažena a komu jsou určena.

Cílem listopadové přednášky Jičínské besedy, nazvané Jeviště krásy a moci. Barokní krajinotvorba Šliků a Sasko-Lauenburských, tak bude v kontextu předeslaných otázek představit krajinářské počiny sasko-lauenburských vévodů a pricezen zejména v oblasti Ostrova nad Ohří, Zákup a Ploskovic a následně je porovnat se známějšími šlikovskými projekty na Jičínsku a Kopidlensku. Časově přednáška pokryje barokní období mezi lety 1635 a 1740 a bude si všímat výstavby rezidencí, hospodářských dvorů, rybníků i sakrálních staveb a prostorových vztahů mezi nimi na daných lokalitách.

V pátek 30. listopadu od tradičních 18 hodin si tak můžete rozšířit obzor mimo šlikovskou komponovanou krajinu Jičínska a získat nadhled o fenoménu barokních krajinářských úprav. Průvodcem večera bude historik Michal Vokurka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který svou přednášku doprovodí řadou fotografií, map a unikátních dobových vyobrazení, která získal z českých i německých archivů.