Netopýři jsou jedinými savci, kteří dokážou létat –veverky mohou pouze klouzat na omezenou vzdálenost. Živí se většinou hmyzem a během jedné „večeře" jsou schopni spořádat i polovinu své váhy. V České republice se vyskytuje 27 druhů, všechny jsou silně nebo kriticky ohroženy. Tito noční savci sídlí například ve škvírách paneláků, v jeskyních, v dutinách stromů.

Oblast Prachovských skal je známa malebnými pískovcovými útvary. Netopýři si skalní tvary a tajemné jeskyně vybrali za svůj domov.
Jeden z ohrožených druhů, který se u nás vyskytuje je vrápenec malý, má ovšem druhově blíže ke kaloňům. Jeho výskyt v České republice je vázán především na teplejší oblasti s dostatkem podzemních prostorů vhodných pro zimování a úkryt. Poznáte je podle toho, že visí zcela zahaleni do křídel, vyskytují se i v oblasti Českého ráje, kde patří mezi nejtypičtější zástupce svého druhu. Na Jičínsku sídlí netopýři například i na zámku v Jičíněvsi, v konecchlumském kostele, ve svatostáncích v Libáni, Libuni, vyskytují se i ve Starých Hradech. Někde jsou majitelé objektů velmi vstřícní, jindy jsou trochu problémy, např. když se netopýři rozhodnou, že se ubytují ve starých vafkách.

Na pátečním pozorování byli noční obyvatelé skal lapeni do jemných sítí umístěných nad prostorem rokle. Jejich sídlo zůstalo návštěvníkům skryto, aby nebyli rušeni svitem baterek. Následovalo vážení, měření a kroužkování. Celostátní koordinátor Mezinárodní noci pro netopýry Daniel Horáček zaznamenával se svou spolupracovnicí také čas a teplotu vzduchu (v pátek 11. září bylo 14 stupňů Celsia). Malí odvážlivci z řad dětí pak dostali jedinečnou možnost vypustit menší druhy zpět na svobodu. Mohli také pozorovat krmení hendikepovaných jedinců (netopýr rezavý) nebo zhlédnout přednášku s promítáním diapozitivů. K dispozici byl stánek s propagačními materiály, pro případ deště nouzový přístřešek, každý návštěvník dostal pamětní vstupenku.

Během nočního pozorování v Prachovských skalách bylo chyceno 74 kusů netopýrů, jednalo se o 10 druhů: netopýr velkouchý, Brandtův, černý, velký, brvitý, řasnatý, hvízdavý, ušatý, vodní a vrápenec malý. S účastí kolem stovky zájemců, byli pořadatelé spokojeni.
Páteční setkání na tomto místě bylo jedinečné a nebude se již v Prachovských skalách opakovat.
Ale nezoufejte! V pátek 18. září můžete mimořádně vyjet autem až k hradu Valdštejn a pozorování netopýrů se zde koná za stejných podmínek jako v pátek 11. září nad hotelem Šikmá věž, tj. od 21 do ranních hodin. Baterky s sebou!