Vlastník lokality, kterým je akciová společnost Lázně Bělohrad, žádá návštěvníky bažantnice, aby dbali zvýšených bezpečnostních rizik a v době zásahu respektovali a nevstupovali za označené uzavírky cest.