Obavy vzbudily zejména úpravy dlažby, díky kterým slepec rozpoznává přechod. Nehrozí, že by nevidomý chodec vstoupil do vozovky v místě, kde zebra není, a tím byl vystaven nebezpečí úrazu?

Místo pro přecházení v ulici Českých bratří v Jičíně.Situaci osvětlil Jakub Šmíd, vedoucí investičního odboru v Jičíně. V místě totiž nejde o přechod, nýbrž pouze o takzvané místo k přecházení. „Odpovídá tomu i provedení slepecké dlažby, kde signální pás, tedy ten kolmý na osu silnice, není přímo napojen na varovný pás, což je ten na rozhraní chodníku a silnice. U přechodu je signální pás napojen přímo na varovný pás. Podle toho, jestli je signální pás s varovným pásem spojen, nebo oddělen, slepec pozná, zda se jedná o přechod, nebo místo pro přecházení," uvedl Jakub Šmíd.

Místa pro přecházení se v českých městech množí. Nejsou nijak značená, kromě zmíněného signálního pásu a obvykle i zkosením obrubníku. Chodec na nich nemá přednost před vozidly. Důvodem, proč těchto opatření v České republice přibývá, jsou přísné bezpečnostní požadavky na zřízení skutečného přechodu. Někteří odborníci před tímto řešením varují, najdou se ale i kladné názory, které tvrdí, že klasické zebry jsou nebezpečnější než místa pro přecházení. Na přechodech má podle nich obyvatel nesprávný pocit bezpečí a často se také objevuje mýlka, že chodec má v tomto případě absolutní přednost před vozidly. Na zebrách proto někteří lidé ztrácí obezřetnost.