Vlaky nahradí autobusová doprava, osobní i nákladní auta musí po objížďkách. Autobusy budou pro cestující do Ostroměře po dobu uzavírky, to je do 8. dubna, zajíždět. Zřejmě nekritičtější místo objízdného úseku je křižovatka Na Špici u Dřevěnice. Sem vyústí veškerá doprava, vedená ve směru z Hradce Králové přes Hořice, Lázně Bělohrad, Choteč a Lužany. Na Špici pak auta najedou na krkonošskou magistrálu – silnici I/16. Právě zmíněná křižovatka je jedním z nejrizikovějších míst v okrese, o smrtelných nehodách vypovídají pomníčky podél vozovky. Problémy se tu očekávají i během týdenní objížďky, zejména v pátek a v neděli.

„Předpokládáme, že na uvedenou křižovatku bude směřovat zejména nákladní doprava od Hradce Králové na Jičín, pokud nezvolí tranzitní objížďku již z Hradce Králové na Poděbrady,“ domnívá se šéf dopravní policie v Jičíně Petr Dejmek.

„Osobní auta zřejmě pojedou přes Lužany zpět na silnici I/35, a tím se vyhnou možným kolonám před Špicí,“ pokračuje nadporučík Dejmek.

Samotný provoz Na Špici bude řízen od dnešních sedmi hodin semafory a rychlost jízdy na hlavní tepně bude v obou směrech snížena až na 50 kilometrů.

V rámci možností budou objízdné trasy monitorovány policisty z Jičína, navíc bude dohled posílen i o policisty z Hradce Králové.

Silniční železobetonový most na přeložce silnice I/35 v Hořicích.
Oprava mostu u Hořic potrvá do září 2020

Strážci zákona se zaměří na kritická místa z hlediska plynulé průjezdnosti, což je centrum Lázní Bělohradu, Choteč, a potom i na dodržování zákazových značek pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.

Na změnu v dopravě a tvořící se kolony bude řidiče upozorňovat instalované dopravní značení.

Z opačného směru od Jičína na Hradec Králové budou objízdné trasy řešeny zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. Pro osobní vozidla do 3,5 tuny povede objízdná trasa z Ostroměře přes Domoslavice, Dobrou Vodu u Hořic a Bílsko u Hořic, kde se napojí na silnici I. třídy číslo 35. Pro nákladní vozidla povede objízdná trasa po silnici II. třídy číslo 327 směrem na obec Chomutice, Staré Smrkovice, Ohnišťany, Sukorady a Bašnice.

Jaké má řešení riziková Špice?

Po nedávné smrtelné dopravní nehodě Na Špici budou policisté prověřovat funkčnost dopravních opatření na tomto uzlu.

„Pokusíme se iniciovat možné zbudování levého odbočovacího pruhu pro směr od Nové Paky na Lázně Bělohrad,“ slibuje Dejmek, který si není jistý, zda by vybudování okružní křižovatky v dané lokalitě přispělo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Omezení rychlosti na jedničkách

V úseku křižovatky Na Špici už vloni na podzim policisté omezili rychlost na 70 kilometrů, toto značení se nově objevilo také na silnice I/32 křižovatky se silnicí na Veliš, dále na stejné vozovce I/32 s křižovatkou do Jičína a na vozovce I/35 u křižovatky do Holovous.

Tradičnímu zahájení turistické sezony na Jičínsku letos počasí přálo.
FOTO: O pochod za Rumcajsem byl letos enormní zájem

Trasy objížděk
Objízdná trasa kvůli uzavírce železničního přejezdu v Ostroměři od 2. do 8. dubna.Zdroj: Policie ČR
Směr Hradec Králové – Jičín, veškerá doprava:
Hořice ze sil. I/35 vpravo – II/300 – II/501 – Lázně Bělohrad – Choteč – Lužany – Dřevěnice křižovatka „Na Špici“ – I/16 – Úlibice – I/35

Směr Jičín – Hradec Králové, osobní vozidla:
I/35 – Ostroměř vpravo – IIII/28053 – III/32749 – Domoslavice – III/28054 – Horní Dobrá Voda – III/32611 – Bílsko u Hořic – I/35

Směr Jičín – Hradec Králové, nákladní vozidla:
I/35 – Podhorní Újezd a Vojice vpravo – sil. II/327 – Chomutice – Staré Smrkovice – III/32747 –Ohnišťany – III/28047 – III/28051 – Šaplava – II/280 – III/28052 – Myštěves – II/326 – Bašnice – zpět I/35