U příležitosti Mezinárodního dne archivů otevírá své brány veřejnosti. Podíváte se do běžně nepřístupných depozitářů a seznámíte se s prací archivářů. Komentovaná výstavka řady archiválií vás tentokrát zavede do přelomového roku 1918.