Jednodenní poznávací cesta neboli infotrip byl realizován s cílem propagovat cestovní ruch v Podkrkonoší, s důrazem na oblast Dvora Králové nad Labem a jeho okolí. Druhého ročníku této cesty se zúčastnili zástupci tisku, médií, cestovních agentur a pracovníci informačních center a destinačních společností z Královéhradeckého kraje.

Infotrip po Královéhradecku.

Účastníci tak měli možnost navštívit Kuks, výrobnu vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem, rodinný penzion ve Dvoře Králové nad Labem, poznat historické památky Dvora Králové nad Labem a získat informace o novinkách pro letní sezonu v ZOO Dvůr Králové. Věříme, že poznání oblasti Královédvorska na vlastní kůži inspirovalo všechny zúčastněné a přispěje tak k nárůstu počtu turistů v oblasti i v celém Podkrkonoší.

Spolek Podzvičinsko, jehož činnost je věnována rozvoji cestovního ruchu v Podkrkonoší, má v plánu pokračovat v těchto tematických cestách i v dalších letech a zvýšit tak informovanost o celé oblasti.

Akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem a členy Podzvičinska.     Kateřina Karešová