Jako hlavní organizátor nepostojí. Ona za katedru politologie VŠE a doktor Motejl jistě měl by radost, že jeho fond je spoluorganizátorem konference Otvírejme radnice. Zprůhlednění místní politiky bylo jejím hlavním cílem. Setkání se konalo 8. února na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Když listujeme prezenčními listinami, nacházíme v kolonce „organizace" výrazy jako Občan, Zastupitel, pak názvy mnohých neziskovek, obecních novin, či jen Dobrovolník. Celkový počet účastníků 150.

Aby nebylo pochyb, stanovila paní profesorka požadavek dodržování času. Úvodní slovo deset minut, diskuse, dotazy minuty dvě na osobu. A pohrozila vypnutím mikrofonu. I tohle je součást kvalitního jednání. Na kávové přestávky stanovena půlhodina, protože kuloáry jsou důležitým bodem, pro některé i hlavním. V dalším jen několik nesystematických poznámek k jednotlivým panelům.

Proč je na radnicích zavřeno?

Otevírání je proces vztahový, tedy nezáleží jen na nabídce, ale i poptávce. Vieweghova kniha Mafie v Praze byla označena za první knihu o územním plánování. Je mnoho způsobu vytékání peněz. Například formou dividend neznámým vlastníkům. To podporuje důležitost rozkrývání vlastnictví při zakázkách. Objednáváním různých firem na přípravu a organizaci soutěží se radnice zbavuje zodpovědnosti. I když třeba má ve vlastních řadách dostatek odborníků. Pozor na zakázky právnických firem. Nepodléhají zákonu o veřejných zakázkách. Když si zadavatel neví rady, může používat postup zvaný soutěžní dialog.

Co, jak a proč otvírat?

Důležitá je potřeba otevřenosti rozhodování. Nejen přístup k datům, ale i svoboda v jejich šíření. Je potřeba zveřejňovat nejen smlouvy, ale i faktury, tam se dá leccos skrýt. Jakož i zveřejnit s kým a kdy se jedná. Pozor na kašpárkové divadlo, pozor na transparenci. Využívat centrální registr smluv. Při veřejných zakázkách je třeba zveřejnit i profil zadavatele. Nepřipouštět alternativnost názorů je nepřímá cenzura.

Radničním periodikům věnována velká pozornost. Redakce má znát, na co se chce občan zeptat. Měl by tu být přiměřený prostor i pro názory opozičních zastupitelů. Proč se v novele zákona mluví jen o právu opozičních zastupitelů na prostor v zpravodaji? Proč ne o právu občanů? Tam, kde se občanům nelíbí radniční zpravodaje, zakládají si buď skupiny nebo jednotlivci noviny svoje. Příkladem Prochoroviny. (http://prochor.unas.cz).

Jak se na radnici dostat a nezvorat to

Několik praktických zásad. Pokud nejste známí, šance je menší. Pracovat na tom 5 let dopředu. Rozmyslet, s kým se spojím. V týmu si rozdělit funkce. Stačí dvě, tři zásadní témata. Dostat se na veřejnost. Zjistit své negativní vlivy, ale nenechat se. Imagemakeři zas tak moc nepomohou. Vyrovnat se s tím, co jsou kompromisy.

Jen v komunálních volbách nejsou peníze za hlas. Organizovat se. Ale už na krajské úrovni je problém spojit se. Ujasnit si, co bude po volbách = nepokazit předem eventuelní spolupráci. Pozor, abych nepůsobil nevěrohodně. Úvahy o váze mezi podnikatelem a aktivistou.
Obě krajní meze nejsou dobré.

Charaktery se začnou lámat. (Po volbách.) Zůstane pár lidí. Je třeba to odpracovat. Buďte připraveni na nejhorší. Lidi se začnou měnit před očima. Musí se spolupracovat i s lidmi, proti kterým jste bojoval. Státní správa se dědí. Vést konání v pozitivním smyslu. Politika je boj o moc. Jen když máš moc, tak něco prosadíš. I o peníze (na něco). Různé cesty – třeba i dávat na web svůj kalendář = s kým jednám.
Politici si myslí, že všemu rozumějí. Ale nebát se, vyžádat si expertizu.

„ Nebojte se politiky. Je to svět báječných lidí se spoustou peněz …" Další jsem nestačil zapsat.

Protikorupční desatero

Vypracovalo OS Oživení. (www.oziveni.cz). Etický kodex vám podepíše každý. Hlavní mocenskou sílou je úřednictvo. Ideálem je, aby měli hrdost a loajalitu. Na Praze 11 je situace napůl mafiánská. Jak poznáte, že obec je prdel? Má svůj zpravodaj. Devadesát procent zastupitelů rozpočtu nerozumí. Trochu pomáhá rozklikávací rozpočet. Ale oni ho chtějí rozklikávat, když už to dál nejde. Zrušte žluté tlačítko. Svině zrušte hned na začátku. Atd.

Kuloáry

- Moderní architektura budovy fakulty jakoby podtrhla, zvýraznila atmosféru. Moderní věcný přístup. Žádné dlouhé projevy, žádné mlácení prázdné slámy. Že by už všichni zastupitelé takhle? Ale kdeže, pořadatelé skvěle vybírali ty, kdož mají a umí něco říci. Kdož dovedou inspirovat. I mezi zástupci organizací, i mezi zastupiteli.

- Celý průběh konference s úsměvem zajišťovalo na prezenci, na občerstvení i v sále 15 dobrovolnic a dobrovolníků. Byly to studentky a studenti paní profesorky. A tak přišel diskrétní dotaz na vyučující. Dívky chválily: „ Dobrá. Jinak bychom tady ve svém volném čase nebyly."

- Pohled do posluchárny ukázal rozmanitost účastníků. Od věku studentského po starce. Generační setkání. Byli tu kultivovaní pánové v sakách, ale i ti ve vytahaných svetrech. Ale u obou kategorií byla zřejmá stejná zaujatost i přehled. Jak v hledišti, tak zejména na scéně, mezi lektory. Z žen zaujala dívka s páskou na rukávě, kde měla napsáno ČINOHERÁK. Že by z Ústí? Tam je šarvátka mezi radnicí a divadlem.

- Mnoho nápadů, příkladů. Například: Pražské fórum si prosadilo interpelace občanů na jednání zastupitelstva. Přihlášení si vylosují pořadí a ve stanovenou dobu mají dohromady 45 minut na přednesení svých dotazů a jejich zodpovězení od radnice.

- Je politika hra? Výtah k moci, k penězům? O tom dlouhá debata. „Politika je droga." Přiznal Jan Korytář, někdejší liberecký primátor. A hezky mluvil o příjemném pocitu, když zastupitel cítí podporu občanů.

- Šarvátky na radnicích nic nového. Ve velkých i malých obcích. Příkladem je vyprávění zastupitele z malé moravské obce (400 obyvatel). Starostka si pomocí různých příslibů a poskytování levných pozemků zajišťuje hlasy. Nedaří se ji odstranit. Vládne obci. I pomocí radničního zpravodaje.

- Generace se projevily. Lektoři zejména z generace mladší a střední. Mezi tazateli bylo hodně starších. Příjemný pohled na mladé muže. Jsou vzdělaní, zapálení, asi vhodně ctižádostiví, umí promluvit. A to k věci. Vytahují se jen minimálně. Většinou pánové. Dívky projevují se spíš v kuloárech. I tím, jak na ty kluky obdivně hledí. I to je inspirace. Naopak dotazy šly od odrostlejší generace. Ještě jsme se neodnaučili, jak jsme zvyklí, že nám pořád někdo radí. Dík paní profesorko za výběr lektorů – panelistů.

- Česká televize úspěšně. Z konference v hlavních zprávách jen krátký záběr, však na dvou příkladech z radnic (Černošice, Psáry) pak podrobněji dobré příklady práce dvou zastupitelů.

- Čína s rýží byla k obědu výborná.         Bohumír Procházka