Pozemky o celkové výměře 81 499 metrů čtverečních se nacházejí v turisticky atraktivní rekreační oblasti Jinolických rybníků v Českém ráji. Část pozemků přiléhá k rybníku Němeček a část k rybníku Oborský, který byl prodán ve výběrovém řízení již v roce 2012. Pozemky patří do aktivně používaných rekreačních ploch v letní sezóně.

Z části jsou zastavěné dočasnými stavbami, například prodejními stánky. Část pozemků je využita pro umístění a táboření karavanů, část pro táboření ve stanech, další slouží k sezónnímu parkování pro návštěvníky rekreační zóny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně prodal ve výběrovém řízení pozemky v Březce a Jinolicích za 11 111 000 korun.

Do vlastnictví státu pozemky přešly trhovými smlouvami z 21. 12. 1949, 22. 12. 1949 a 23. 12. 1949. Pozemky vykoupil Okresní národní výbor v Jičíně od fyzických osob. Stát už je prý nepotřebuje. 

Nové vlastníky pozemků tak bude mít i Autokemp Jinolice, který provozuje Tomáš Hůla.

„S příchodem nových majitelů se nic nemění, naopak nám přislíbili nějaké investice. Připravujeme se na sezonu, která má vypuknout 29. dubna. Kemp zahájí provoz včetně několika stánků, které pak budou denně otevřené," zve do malebného zákoutí provozovatel.