Hasiči proto opět vyzývají k opatrnosti v nastávajícím období sucha. Na otázky Deníku o postupu ve vyšetřování a vhodné prevenci v letních měsících odpověděla mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

Jak daleko jste s vyšetřováním víkendového lesního požáru v Konecchlumí?
Konkrétní příčinu se stále snažíme objasnit. Můžeme vyloučit technickou závadu, což znamená, že požár způsobila buď lidská nedbalost nebo úmysl. Vyšetřovatelé hasičů ohledali požářiště ve spolupráci s Policií ČR, která s sebou měla i psa vycvičeného na vyhledávání akcelerantů – látek podporujících hoření. Nyní čekáme na výsledky odborné expertízy.

S jakými teoriemi vyšetřovatelé v tuto chvíli pracují?
Co určitě podpořilo rozvoj požáru, je velké sucho, které v oblasti panuje. S tím souvisí i naše doporučení pro nadcházející letní období, kdy se dají očekávat vysoké letní teploty, čímž se bude příroda dál vysoušet. Jen pro představu, když se dostávali vyšetřovatelé k místu požáru, procházeli také přes turistickou cestu, která vede po hřebeni. Na několika místech našli odhozené cigaretové nedopalky a kolem kruhy ohořelé trávy. Víme, že odtud se požár nešířil, ale i tak to dokazuje, že okolní prostředí je velmi suché a lidem zřejmě vůbec nedochází, že i odhozený nedopalek může způsobit požár.

Spáleniště v lese nedalekoé Konecchlumí není od silnice vidět. Na severním úbočí Mlázovického chlumu ale v sobotu hořelo na ploše velké jako dvě fotbalová hřiště.
Černá paseka a poblíž nedopalky. Požár lesa v Konecchlumí zřejmě zavinil člověk

Nastává nejsušší období v roce. Na co si lidé v přírodě musí dát pozor?
Naše doporučení jsou jasná. V období sucha by se lidé měli zcela vyhnout použití otevřeného ohně ve volné přírodě. V žádném případě nepoužíváme v lese zápalky, cigarety, zapalovač ani vařič. Opravdu stačí málo, třeba jiskra spadlá do jehličí nebo odhozený nedopalek, a můžeme svou neopatrností způsobit požár, který se může šířit i skrytě pod hrabankou nebo kořenovým systémem na vzdálenosti stovek metrů. Pokud navíc fouká vítr, dokáže nabrat šíření ohně velkou rychlost.

A co když přesto vyrazíme stanovat do přírody a chceme si rozdělat táborák?
Ohniště je přípustné na místech, která jsou vyhrazena jako tábořiště. I to má ale svá pravidla. Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov. Oheň se nesmí nechat ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, nebo zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.

A když se oheň přes všechna opatření vymkne kontrole?
Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Pokud si nejste jisti, raději utečte do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112. Měli bychom pamatovat také na děti. Ty by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby. Nezapomínejte, že když požár způsobí nezletilá osoba, jsou za ni vždy zodpovědní rodiče.

Jak hasiči v případě vypuknutí lesního požáru postupují?
Zásah jednotek hasičů v lesích není vůbec jednoduchý. Často se potýkáme s tím, že hoří v těžko přístupném terénu, není na místě žádný vodní zdroj a hasiči pak musí natahovat i stovky metrů hadicového vedení. Většinu technických prostředků pak nosíme ručně nebo nám pomáhají terénní čtyřkolky, které se také ale nedostanou všude. Pokud je plocha požáru větší, na členitém území a požár se rychle šíří, na pomoc si voláme vrtulník pro letecké hašení – jako tomu bylo i v tomto posledním případě lesního požáru na Jičínsku.

Kolik takto závažných požárů musí hasiči Královéhradeckého kraje ročně řešit?
V loňském roce jsme využili leteckého hašení dvakrát, a to při požárech na Náchodsku. V březnu zasahovalo 10 jednotek hasičů a policejní vrtulník s bambivakem při rozsáhlém požáru lesa, louky a sadu v těžko přístupném terénu u obce Lipí na Náchodsku. Vrtulník tehdy prováděl shozy nad nejhůře dostupnými místy v prudkém stoupání nad řekou. V dalším případě jsme využili pomoc vrtulníku při požáru ve skalním terénu u Božanova na Broumovsku. Plocha požáru sice nebyla příliš velká, odhadovali jsme ji asi na 20x30 m, šířil se ale ve velmi prudkém stoupání mezi skalami v nepřístupném terénu. To vše v kombinaci s tropickými teplotami zásah hasičům velmi ztěžovalo.