… v 11 hodin s Jiřinou Ortovou (1933) z Oseku – Sobotky, ve 12 hodin s Danuší Novotnou (1935) z Jičíněvsi, ve 13 hodin s Alenou Semeckou (1933) z Ohařic a ve 14 hodin se zde uskuteční smuteční rozloučení s Marií Portychovou (1930) z Prostřední Nové Vsi.

V obřadní síni v Hořicích se v pátek 24. února ve 12.30 hodin pozůstalí naposledy rozloučí s Miladou Polákovou (1921) z Hořic.

V úzkém kruhu rodinném se pozůstalí rozloučí v pátek v jičínské smuteční síni s Miluškou Luňákovou (1931), rodačkou z Robous.

V pondělí 27. února se v jičínské smuteční síni rozloučíme v 10 hodin s Jiřinou Sládkovou (1923) z Vysokého Veselí.