Zahájení stavebního řízení oznámilo ministerstvo na úřední desce. Stavba by měla navázat na úsek ze Sadové do Hořic, kde již došlo k výběru zhotovitele a na podzim by měla začít samotná stavba.

ŘSD v informačním letáku stavby uvedlo, že má již vykoupeno 93 % z celkové výměry pro stavbu dálnice, která má od března územní rozhodnutí. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovaly společnosti AFRY CZ a Satra.

Odhadované náklady na stavbu jsou 2,25 miliardy korun. Trasa dálnice vede rovinatým a mírně zvlněným terénem. Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokladem archeologických nálezů. Prochází územím památkové zóny „Bojiště bitvy u Hradce Králové“. V rámci výstavby dálnice bude vybudováno celkem devět nových mostních objektů, z nichž nejdelší je 114,3 metru dlouhá estakáda Všestary.

| Video: Youtube