Líbání pod rozkvetlou třešní, recitování úryvků Máchova Máje a čas strávený s rodinou. Tak povětšinou tráví lidé 1. květen, který v kalendáři stále patří Svátku práce. Nedávno však bylo všechno jinak. Ještě před třiceti lety se tento sváteční den odehrával pod diktátem KSČ. Naštěstí naposledy. Jaké bylo pondělí 1. května roku 1989? Neslo se pod heslem V jednotě strany a lidu cestou přestavby a demokratizace za rozvoj socialistické společnosti.

Náměstí a ulice byly plné alegorických vozů a lidí s mávátky a transparenty. Plné byly i tribuny s papaláši. V Hradci Králové na ni, spolu s dalšími soudruhy, stál člen předsednictva KV KSČ a předseda Vč KNV soudruh Luděk Teichman. A podle dobového tisku i kronik „ani chladné počasí a studené kapky deště neodradily pracující podniků a institucí, občany a mládež, aby vyšli do ulic slavnostně vyzdobeného krajského města oslavit svátek práce – 1. máj.“

Po projevech, kdy soudruh Teichman vyzdvihl například stavební četu JZD V. I. Lenina Smržov či ošetřovatelky dojnic z JZD Všestary, aby posléze našel i rezervy, které „na spokojenosti občanů nepřidávají, například v údržbě bytového fondu či ve výstavbě bytů,“ zazněla Internacionála a z Leninovy třídy se dal do pohybu pestrobarevný prvomájový průvod složený ze studentů, milicionářů žáků škol a dělníků.

V Náchodě se poslední prvomájový průvod uskutečnil jako obvykle na rozcestí u Slávie, kde slavnostní projev přednesl ved. tajemník OV KSČ Janeček. Potom následoval slavností průvod Leningradskou ulicí a Kamenicí na náměstí, kde se konala veselice.

Od mávátek na kolo

V kulturním programu vystoupily soubory zájmové umělecké činnosti, Svazarm a tělovýchovné jednoty. Ve stejné době probíhal na Hamrech turnaj v házené. Odpoledne ve 14 hod. byl uskutečněn již tradiční prvomájový cyklistický okruh ulicemi Náchoda jako X. ročník ceny n. p. Rubena. Májové oslavy pokračovaly pak v sobotu 6. května, kdy se konaly pietní akty kladení věnců u celnice v Bělovsi a na Staroměstském hřbitově. 8. května byl tradiční lampionový průvod zakončený ohňostrojem. Hostem náchodských májových oslav roku 1989 byl Alexander Komstantinovič Jaršov, který se jako příslušník 291. Gatčinské divize zúčastnil osvobozovacích bojů. Při návštěvě byl hostem okresního fóra SČSP. Za svého krátkého pobytu si prohlédl město, navštívil s. p. Rubena a uskutečnil besedu pro pracovníky soudu a prokuratury. Sám totiž po demobilizaci zastával v SSSR funkci prokurátora.

Rozkvetlé mládí

I Hořice se jako vždycky předtím k 1. máji 1989 přestrojily do slavnostního hávu. Prvomájový průvod pochodující Husovou třídou do Revolučního náměstí opětně rozkvetl mládím – pionýry a svazáky hořických škol a okolních obcí. Slavnostní projev přednesl předseda MěstNV soudruh Stanislav Koštejn. Poděkoval občanům za iniciativu při plnění volebních programů NF i za plnění hospodářských úkolů na svých pracovištích. Vyzval všechny ještě k iniciativnějšímu plnění vztahu k společenským hodnotám a k mírovému životu. Hořičtí schválili rezoluci, kterou podpořili Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Února. Po přehlídce alegorických vozů byla manifestace ukončena Internacionálou.

Počítání oveček
Na poslední předrevoluční prvomájový průvod zavzpomínal i bývalý redaktor Deníku Luboš Zelený z Trutnova. „Tehdy jsem pracoval v Okresní knihovně v Trutnově a měli jsme přidělený úkol: Počítat v průvodu, který procházel Jihoslovanskou ulicí, krojované účastníky, alegorické vozy a transparenty. Takže jsme do průvodu nechodili. Což mnohým, hlavně starším pracovníkům, vyhovovalo. I proto, že dost často pršelo nebo i padal sníh.“

Hvězdy pod hvězdou
Tehdy desetiletá Jana Krejčová si do průvodu „odskočila“ ze školní lavice. „Sice jsem chodila do školy ve Smiřicích, ale 1. máje jsem tam nikdy nezažila. Byla jsem členkou oddílu sportovní gymnastiky TJ Rudá hvězda Spartak Hradec a každý rok jsem vyrážela do prvomájového průvodu v krajském městě. Každoročně jsem však musela také žádat ředitele základní školy, aby mě pustil do průvodu v Hradci Králové. Pamatuji si, že v průvodu jsme cvičili a nejvíc, když se procházelo kolem tribuny. Každý z nás se nejvíc těšil, až to skončí, a my budeme moct do lahůdek na chlebíčky a pohár a do pionýrek na kolotoče.