První zastávka – Lázně Bělohrad

Lázeňství a rozvoj cestovního ruchu včetně zaměstnanosti v regionu – to bylo jedno z klíčových témat, které zaznělo na setkání se starostou Pavlem Šubrem a místostarostou Janem Pavláskem. Poslanci se ale zajímali o řadu dalších podnětů z oblastí, které v současné době procházejí legislativními úpravami. Jedná se např. o problematiku čerpání dotací, výběrových řízení, činnosti auditních orgánů apod.

Stranou nezůstala ani iniciativa zástupců Lázní Bělohradu, kteří by občanům rádi zprostředkovali výkon některých dalších činností státní správy, ale současná kapacita městského úřadu to neumožňuje a rekonstrukci objektu na náměstí se dosud realizovat nepodařilo.

Vrásky na čele dělá představitelům města také budoucnost zdejšího zámku. Obec jej získala do svého majetku a jeho oprava si vyžádá značné finanční prostředky.

Podobně jako v jiných městech trápí obyvatele Lázní Bělohradu také nedořešený obchvat města. O tom, jak úzce toto téma souvisí s fungováním zdejších lázní, hovořili s jejich ředitelkou Jitkou Ferbrovou.

Druhá zastávka – Nová Paka

„Pan starosta Josef Cogan se s námi podělil o své zkušenosti z Poslanecké sněmovny. Připomněl především témata, která v minulém volebním období osobně prosazoval: loterijní zákon a registr smluv," uvedla Martina Berdychová a dodala: „V boji s hazardem Nová Paka vyhlásila nulovou toleranci hernám ve městě. A pokud jde o registr smluv, ten už město také praktikuje – jinými slovy vše zveřejňuje. Pro další projednávání těchto zákonů ve sněmovně budou zkušenosti z Nové Paky určitě přínosné."

Závěrečná zastávka – Jičín

„Se starostou Janem Malým a místostarostou Petrem Hamáčkem jsme jednali o aktuálních problémech města – o výstavbě cyklostezky, omezení hazardu, zázemí pro sportovce, rozvoji lokality pro bydlení, spolupráci s okolními obcemi včetně činnosti místní akční skupiny. Zajímal nás také stav památkových budov – zámku a kostela sv. Ignáce. Zazněla rovněž informace o nově připravovaném projektu obnovy jezuitské koleje," sdělil Ivan Pilný a shrnul: „Setkání na radnicích bylo velmi podnětné, jednotlivé problémy se budeme snažit posunout dále a těšíme se také na návštěvu dalších měst a obcí."  

Lenka Jaklová