Na konci prvního čtvrtletí 2024 měla Česká republika 10 859 532 obyvatel. To bylo o 41 023 obyvatel méně než na začátku roku 2024. K úbytku počtu obyvatel došlo kvůli tomu, že se narodilo o 9 205 obyvatel méně, než zemřelo. Zároveň se do České republiky nastěhovalo o 31 818 obyvatel méně, než se vystěhovalo.

Za první čtvrtletí 2024 se v naší zemi narodilo pouze 20 299 dětí, což bylo o 2 582 dětí méně než ve stejném období o rok dříve. Za celý rok 2023 se přitom narodilo pouze 91 149 dětí, což představovalo meziroční pokles o 10 150 dětí. Snižování počtu narozených dětí bude do budoucna způsobovat demografické problémy, které budou zhoršovat schopnost veřejného sektoru financovat důchodový systém a zdravotní péči.

Výrazný obrat trendu byl zaznamenán u stěhování obyvatel. Zatímco v roce 2023 se do České republiky přistěhovalo o 94 672 lidí více, než se vystěhovalo, v prvním čtvrtletí 2024 je patrná zcela opačná tendence. Naši zemi za první tři měsíce letošního roku opustilo 62 316 lidí, což značně převýšilo počet přistěhovalých. Ten se pohyboval na úrovni 30 498 lidí.

Lidé v České republice se častěji rozvádí a naopak méně často vstupují do nových sňatků. V prvním čtvrtletí 2024 bylo rozvedeno 5 022 manželství, což bylo o 96 více než ve stejném období před rokem. Sňatků bylo uzavřeno pouze 3 174, tedy o 818 méně než ve stejném období před rokem.