Také ve volebním období 2010 až 2014 novopačtí občané nemuseli hradit poplatky za komunální odpad a za psy. A protože nedošlo ke změnám v rozpočtovém určení daní, nedošlo ani k avízovanému navýšení daně z nemovitosti.

„Přišli jsme ale o čtyři miliony korun z provozu automatů," upozorňuje Rudolf Cogan na vyhlášku o zákazu provozování loterií a jiných her, schválenou v roce 2013. Nová Paka je jedním z mála měst, které se k hazardu postavilo čelem. V letošním roce navíc přijalo vyhlášku o omezení provozní doby heren. 

Hospodaření – V roce 2010 bylo město zadluženo třiceti miliony korun, v této chvíli je zatíženo dvěma úvěry ve výši 46 milionů korun.
Osmnáct milionů vyčerpalo na zřízení průmyslové zóny na Vlkově. Na modernizaci čistírny odpadních vod si od banky půjčilo 28 milionů korun. Dluh splácí příspěvkem od Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín (ročně dva miliony korun) a hrazením úroků.

„Počítali jsme i s úvěrem na bazén, ale na ten si nemusíme půjčovat, neboť máme na účtu 83 milionů korun," tvrdí starosta Rudolf Cogan.
Stavba bazénu začala v letošním roce a celkové náklady se odhadují na téměř osmdesát milionů korun. Otázkou je, jak drahý bude provoz nového komplexu. 

Štikov – Veřejnost v roce 2011 vyburcovala zpráva o tom, že hotel Štikov, který je v soukromých rukou, obydlí sociálně nepřizpůsobiví občané.
Majitelka hotelu Drahoslava Paulů chtěla komplex prodat kvůli zdravotním problémům. Tvrdí, že nikdy neuvažovala o možnosti zřídit tu ubytovnu pro sociálně nepřizpůsobivé občany.

Město navrhlo šest možných variant, jak zařízení využít. Jednou z nich bylo například zřízení sociálních bytů, což by si vyžádalo finanční náklady. O objekt měl zájem i zdejší autoklub, hotel mohla teoreticky využívat i Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka. K žádné z těchto variant nedošlo, objekt je i nadále v soukromých rukou a slouží jako hotel s restauračním zařízením. 

Největší projekt:
V ROCE 2013 město realizovalo rekonstrukci čistírny odpadních vod. Náklady byly vysoutěženy na 95,3 mil. bez daně a pro Novou Paku to byla jedna z největších investic, i když výrazně podpořená evropskými penězi.

Největší dluhy:
NOVOPACKÉ NÁMĚSTÍ a MKS. Ani tomuto zastupitelstvu se nepodařilo kompletně vyřešit podobu packého náměstí. Kvůli stavbě bazénu byla odsunuta i tolik potřebná přestavba MKS.