Námět podporovala zejména Volba pro město v čele s místostarostou Petrem Hamáčkem.

Opozice se však postavila proti navýšení. „Nepodpoříme to. Připadá nám to nesociální a vzhledem k situaci města zbytečné," prohlásil zastupitel Miroslav Matějka. A někteří členové rady, především Ladislav Brykner, dali odpůrcům za pravdu. Důvod tohoto zlomu lze hledat v tom, že město odmítnutím přestavby jezuitské koleje ušetří peníze. Podražení služby se tedy začalo jevit jako nadbytečný rozpočtový tah.

Jičínští tak v roce 2013 za odvoz zaplatí 492 Kč (jako letos), Popovičtí 396 Kč. K jisté změně přesto dojde. Okruh plátců bude rozšířen o cizince, majitele rekreačních objektů a sídla, v nichž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.

Názor veřejnosti
Oslovení občané výnos zastupitelstva převážně ocenili. „To je jenom dobře, že se nebudou zvyšovat poplatky za odpad. Vítám to," konstatovala Irena Konopková. Poněkud jiný postřeh přinesl Josef Vocásek, který sice bydlí v Rožnově pod Radhoštěm, ale u Jičína má chalupu.

„Ano, pokud lidi budou poctivě třídit odpadky, zaslouží si, aby jim zastupitelstvo sazbu nezvyšovalo. Ale jestli se budou chovat jako bordeláři, tak ať je politici potrestají. Ať jim ty poplatky řádně zvednou a naučí je chovat se ohleduplně," prohlásil.