Pregnantním příkladem může být sága o šatnách ve zdejším sportovním areálu. Ta dnes bude pokračovat na mimořádné schůzi zastupitelstva dílem s pořadovým číslem dvě a půl.

Zatímco v prvním díle si její pokračování „vynutil", k velké nelibosti svých kolegů, jeden ze zástupců koalice, tak druhý pokus ztroskotal právě na síle koaličních partnerů, kteří tento bod neodsouhlasili na posledním, taktéž mimořádném zasedání. Důvodem byl fakt, že v tu dobu nemělo město ponětí, zda bude možnost stavbu „zlevnit" o odpočet DPH. Tento bod totiž požaduje jak opozice, tak i část koalice. Na dnešní zastupitelstvo však půjde starosta Jan Malý s dobrou zprávou. Podle městem osloveného daňového poradce bude totiž tento odpočet možný. A co víc, město se pokusí stavbu ještě více zlevnit. Pomoci mu k tomu má veřejná soutěž.

„Podle daňového poradce bude pravděpodobně odpočet DPH možný. A to v případě, že město dodrží předem stanovený postup," řekl starosta s tím, že jednou z podmínek bude, aby kluby za tyto šatny platily nájem, který však nepůjde z grantů na jejich provoz.

Současná projektová dokumentace na výstavbu šaten počítá s náklady stavby přesahující 55 milionů korun bez daně. S tou by se projekt vyšplhal na necelých sedmašedesát milionů. „S ohledem na řadu jednání týkající se této investiční akce bylo vedením města rozhodnuto, že tato zakázka bude soutěžena s předpokládanou maximální hodnotou ve výši 48 milionů. A to bez DPH," uvedl první muž jičínské radnice s tím, že tato cena vychází z předchozích zkušeností města, kdy některé stavby byly díky soutěži lacinější až o 30 procent projektované ceny.

„V případě překročení této částky, tedy 48 milionů, bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího hodnocení," řekl starosta Jan Malý a dodal, že samotná stavba by měla trvat dva roky.

Pokud dnes zastupitelstvo města schválí zadávací podmínky a současně se najde i vhodná firma, tak starosta předpokládá, že by se dělníci mohli na stavbu vrhnout v březnu příštího roku. Nové šatny by pak měly být k užívání v září 2017. „S tím souvisí i financování akce, kde by v příštím roce měly být provedeny zejména hrubé stavební práce a v roce 2017 pak 
práce dokončovací," doplnil starosta.

Podle návrhu má vzniknout jeden centrální objekt se šestnácti šatnami a sociálním a technickým zázemím. „Současné šatny jsou ve velmi špatném stavu a není možné je zrekonstruovat, protože nevyhovují ani kapacitně, ani zázemím. Navíc špatný stav šaten, stejně tak jako tomu bylo v areálu u šaten vnitřních, nevyhovuje vyšším soutěžím, které by se v Jičíně mohly odehrávat," dodal Jan Malý s tím, že nově byla do zadávacích podmínek přidána také speciální podmínka v podobě složení milionové jistiny.