Budete mít možnost:
– ovlivnit podobu Podchlumí v následujících letech
– navrhnout změny a zlepšení ve vaší obci či regionu
– dozvědět se o plánech obcí, podnikatelů, neziskovek.

Cílem tohoto veřejného setkání bude naplánování činností v příštím programovacím období místní akční skupiny (MAS) Podchlumí. Přijďte se podělit o vaše podněty a připomínky, co by pro vás skupina měla v příštích letech dělat a čím by měla náš kraj obohatit! Zapojte se tak do dění, budete informováni o novinkách a možnostech – nejen dotačních, ale i v rámci propagace cestovního ruchu. ⋌Tereza Peterová