Nominováni mohou být všichni ti, kdo bezplatně v rámci neziskových organizací pomáhají těm, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, nebo ti, kdo ochotně pomáhají při vylepšování zázemí své obce či města. Nominace lze podávat do 30. června, a to prostřednictvím formuláře dostupného na www.krasnno.cz.

Dnes od 13 do 15 hodin se v Jičíně ve velké zasedací síni městského úřadu na Žižkově náměstí uskuteční setkání neziskových organizací. Na programu bude vyhlášení nominací na Cenu Křesadlo a podání informací o připravovaných legislativních změnách pro neziskové organizace. ⋌Eva Novotná

Více podrobností o projektu otiskneme zítra.