Už za 10 let, s příchodem německé okupace v září 1940, musela být busta odstraněna. Naštěstí unikla zničení, protože tehdejší starosta Josef Kulhánek a jeho přátelé ji jedné noci odklidili a uschovali. Po válce v roce 1945 se na 14 let mohla vrátit na své původní místo.

V květnu 1959, bohužel, bylo objednáno rozebrání a odvoz sochy, což se také stalo a socha zmizela. Jaký byl její další osud dodnes nevíme.

Miletínští se ale nevzdali. Již na začátku letošního roku byla objednána nová busta T.G.M. u světoznámé umělecké slévárny bronzu HVH v Horní Kalné. Při jednání o navrácení busty projevili sami miletínští občané zájem podílet se finančně na jejím vytvoření a instalaci. Zastupitelstvo se proto rozhodlo vyhlásit finanční sbírku.

A tak se vrcholem oslav 100. výročí založení republiky v Miletíně stalo odhalení nové krásné busty našeho prvního prezidenta v parku u městského úřadu Součástí akce bylo i vysazení Lípy demokracie vlevo od pomníku prezidenta.

A jak napsal pan starosta Miroslav Nosek: „Je pro nás ctí navrátit bustu TGM na čestné místo, kde bude všem kolemjdoucím připomínat význam Otce zakladatele.“

Miletínští pečují o hrob K. J. Erbena.
Klub K. J. Erbena a město Miletín pečují o hrob svého rodáka

Iva Reichlová