Zaměří se také na turistické a rekreační cíle, zda lidé neporušují vládní nařízení. „Pokud ano, snažíme se dotyčné nejdříve upozornit. Pokud nerespektují ani slovní výzvu, následuje finanční forma represe, případně oznámení příslušnému orgánu,“ říká mluvčí policie Aleš Brendl.