„K návštěvě není třeba žádné pozvání ani občanský průkaz. Pokud přijdete k nám na okresní ředitelství do Balbínovy ulice v Jičíně, ráda vás provedu po některých pracovištích, letmo nahlédneme do operačního střediska, a pokud nebude nikdo v celách, tak se podíváme i tam. Kdo bude chtít, může si zkusit zastřílet laserovou pistolí,“ informuje tisková mluvčí Hana Klečalová.
Tento den nebyl určen nahodile, byl totiž vyhlášen Dnem policie. Není žádným tajemstvím, že Policie ČR má zájem o nové uchazeče do služebního poměru. „I v tomto roce probíhá na Okresním ředitelství Policie ČR v Jičíně výběrové řízení. Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky – a samotný výkon policejní služby je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Proto by se měl policistou stát občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci,“ uvedla Hana Klečalová.

Podmínky přijetí

Jaké jsou základní podmínky přijetí do služebního poměru? „Občanství České republiky, věk nad 18 let, bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, fyzická, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby. Není členem politické strany nebo politického hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost,“ sdělila tisková mluvčí.
Bližší informace lze získat denně od 07.30 hod. do 15.00 hodin v budově Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně, Balbínova čp. 25, nebo telefonicky na čísle 974 533 400 nebo 207. Využít lze i zítřka a spojit prohlídku policejních pracovišť s detailním seznámením s podmínkami výběrového řízení a případné práce v bezpečnostní sboru.