Akce je zaměřena na bezpečnost dětí a mladých účastníků silničního provozu, neboť výrazný počet obětí tvoří především mladí lidé. Při kontrolách se policisté zaměřili na dodržování stanovené rychlosti, na kontrolu dokladů, ale i zda řidiči jsou připoutaní bezpečnostním pásem. Během akce bylo zkontrolováno celkem 149 vozidel. Policisté zjistili 15 přestupků, za které udělili pokuty v blokovém řízení za celkovou částku 16 500 korun. V jednom případě měl řidič skoro nečitelné doklady a v ostatních motoristé překračovali stanovenou rychlost v obci. Během kontrol byly motoristům předány i preventivní materiály, které Policie ČR obdržela od BESIPU.