Během loňského roku jich ukončilo v kraji služební poměr 45, nováčků nastoupilo na okresech 60. Krajské policejní ředitelství opustilo 23 osob, nových přišlo 24. Nové adepty se snaží přilákat Policie ČR i vysokým náborovým příspěvkem 75 tisíc korun. Cesta k tomu, aby se z uchazeče stal policista v akci, je však náročná. Takový proces trvá 14 měsíců.

„Za loňský rok došlo k odchodu většího počtu policistů, kteří odsloužili desítky let a dochází ke generační obměně. Mladé lidi proto potřebujeme,“ vysvětluje trutnovský policejní ředitel Pavel Škandera. Na Trutnovsku loni skončilo 16 policistů, do plného stavu jich tam nyní chybí 25, nejvíc v kraji.

„Situace není kritická, plníme podle zákona úkoly Policie ČR. Naší povinností je zajistit bez výhrad veškeré naše činnosti. V tom nerozhoduje, jestli nám chybí 25 policistů nebo máme plný stav,“ říká šéf trutnovské policie a dodává: „Vnímáme, že policistů máme méně, ale zatím jsme schopní si s tím poradit. V případě naplněného stavu by situace byla pochopitelně jednodušší.“

Nováčkové musí nejprve zvládnout dvouměsíční fyzické, zdravotní a psychologické testy. „Parametry těchto prověrek jsou náročné a nemění se. Loni jimi u nás neprošlo 19 žadatelů, přesně polovina z 38 zájemců, a nesplnili tak podmínky pro přijetí,“ popisuje stav Pavel Škandera.

Šest měsíců školy

Počty policistů v okresech:
Hradecko 309, Trutnovsko 266, Náchodsko 254, Rychnovsko 173, Jičínsko 160.

Chybějící počty policistů do plného stavu:
Trutnovsko 25, Jičínsko 20, Hradecko 10, Rychnovsko 9. Na Náchodsku mají nadstav dvou lidí.

Pokud adept zvládne testy, je přijat a následuje roční základní odborná příprava, rozdělená do čtyř fází. Nejdelší část, školní, trvá šest měsíců a probíhá ve vzdělávacím zařízení Policie ČR v Praze, Brně nebo Holešově, kde mají účastníci hrazené ubytování a stravování. Tři měsíce trvá řízená praxe ve Školním policejním středisku v Hradci Králové a na základních útvarech. Odbornou přípravu završí závěrečná zkouška.

Až poté se z nováčka stává policista, který může plnohodnotně vykonávat povolání. Náborový příspěvek získává po půl roce od nástupu. „V případě přiznání náborového příspěvku je povinen setrvat ve služebním poměru 6 let,“ upřesňuje Magdaléna Vlčková, mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje.

„Příslušník policie má k dispozici za rok šest týdnů dovolené, což je v porovnání s jinými subjekty veřejné správy bezesporu nadstandardní výhoda. Zároveň lze v odůvodněných případech upravovat časy výkonu služby, což je velkou výhodou pro ženy či muže, kteří pečují o děti,“ připojuje další benefit. Po 15 letech mají policisté nárok na čtrnáctidenní pracovní rehabilitaci a výsluhový příspěvek.

Jaký je plat?

Aby se někdo mohl stát policistou, musí splnit tyto základní požadavky: věk nad 18 let, bezúhonnost (čistý trestní rejstřík), minimálně středoškolské vzdělání (maturita není podmínkou), zdravotní a fyzickou způsobilost a psychickou odolnost.

Služební příjem při nástupu do služebního poměru a po dobu trvání základní odborné přípravy je u referenta bez maturity od 19 210 Kč se zvláštním příplatkem 5000 Kč. Po návratu z roční odborné přípravy se zvyšuje částka na 21 140 Kč se zvláštním příplatkem 6200 až 6600 Kč. Bez maturity není možný další postup v tarifních třídách, pouze se zvyšuje každým třetím rokem tarifní stupeň. Lidé s maturitou mají tarifní příjem při nástupu do služebního poměru a po dobu trvání základní odborné přípravy od 20 720 Kč a zvláštní příplatek 5000 Kč. Po jejím ukončení mají tarifní plat od 24 590 Kč a zvláštní příplatek 6200 až 6600 korun.

Co musí podstoupit nováčkové u policie?

Základní odborná příprava trvá dvanáct měsíců. První měsíc probíhá nástupní příprava ve Školním policejním středisku krajského ředitelství v Hradci Králové od pondělí do pátku, při kterém mají policisté zajištěné ubytování a stravování. Je zaměřené na fyzickou způsobilost, test na přidělení zbraně a výcvik. Nejdelší dobu, šest měsíců, stráví nováčkové při první školní části ve vzdělávacím zařízení Policie ČR v Praze, Brně nebo Holešově. Zaměřená je na teorii výkonu služby a praktickou výuku. Probíhá od pondělí do pátku, se zajištěným ubytováním a stravováním. Další tři měsíce musí absolvovat řízenou praxi na Školním policejním středisku v Hradci Králové, kde první měsíc zajišťují výuku instruktoři školního policejního střediska, další dva měsíce se odehrává řízená praxe na základních útvarech, kam jsou policisté zařazeni podle rozpisu a vykonávají službu pod odborným dohledem. Poté přicházejí poslední dva měsíce základní odborné přípravy: druhá školní část opět ve vzdělávacím zařízení Policie ČR. Studium vrcholí složením závěrečné zkoušky.