„Hned na začátku je nutné uvést, že se jednalo o skutečně profesionálně připravenou akci s cílem získat celkový pohled na připravenost policistů k výcviku a samotnému využití služebních psů ve výkonu služby," uvedl k soutěži policejní mluvčí Aleš Brendl.

Hlavním úkolem psovodů bylo prokázat jejich připravenost k odhalování a potírání trestné činnosti, ale i obhájení oprávněnosti existence služební kynologie v dnešní policii. V letošním ročníku psovodi soutěžili v disciplínách vyhledávání výbušnin a omamných a psychotropních látek, ovladatelnost psa a taktika psovoda v policejním parkuru.

Po posledních disciplínách a sečtení všech získaných celkových bodů, kdy nad plněním všech úkolů jednotlivých disciplín bděl tým zkušených rozhodčích, proběhlo 5. června v krásném prostředí a příjemné atmosféře v obci Tužín slavnostní vyhlášení celkových výsledků přeboru.Této události se osobně zúčastnil mimo jiné senátor Jaroslav Zeman, senátor Jan Sobotka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. David Fulka spolu se zástupci vedení Královéhradecké policie, ředitel Věznice Valdice plk. Jiří Mach a další hosté.

Celkový vítězem a majitelem putovního poháru pro rok 2019 se stal prap. Jan Kulda se svým svěřencem psem Cegarem.